De vruchten van de Geest – GALATEN 5:22 NBV

‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedig- heid, zelfbeheersing.’ In de digitale bijbelgesprekken met onze Iraanse vrienden spraken we vlak voor Pinksteren over de vruchten van de Geest. Vandaar het idee voor deze meditatie. Paulus somt er in zijn brief aan de Galaten negen op:

Liefde is warme genegenheid, een gevoel van toewijding voor iemand anders. In de Bijbel spreken we meestal van een solidaire liefde, die niet afhankelijk is van sentimenten.

Blijdschap is anders dan vrolijkheid. Deze eigenschap zit diep van binnen en heeft niet te maken met de situatie waar je in zit. Het is vreugde vinden in het goede en rechtvaardige.

Vrede is veel meer dan afwezigheid van onrust, oorlog en geweld. Met vrede wordt een harmonie of rust bedoeld juist in de onrustige momenten van ons leven en samenleven. Een vrede die ons verstand te boven gaat.

Lankmoedigheid is de eigenschap van lang en veel verdragen en vergeven. Ze heeft weet van ons verlangen én onvermogen de mens te zijn die we zouden willen zijn. Ze gaat behoedzaam om met de kwetsbare en falende kanten van onszelf en anderen.

Vriendelijkheid. ‘Vriendelijk zijn kost niets’, luidt een spreekwoord. Een vriendelijk woord kost niets en maakt Vriendelijke mensen interesseren zich in anderen en houden rekening met anderen.

Goedheid. Er zijn mensen van wie wij zeggen dat ze te goed zijn voor deze wereld. God is goed en de bron van goedheid. De mens is tot alle goeds in staat vanuit die bron. Wie goed doet, goed ontmoet!

Trouw. Dat heeft alles te maken met betrouwbaar zijn. God laat nooit los het werk dat Hij is begonnen met ons en deze zijn wereld. Hij zegt wat Hij doet en doet wat Hij zegt. Hoe zullen wij dan een ander in de steek laten?

Zachtmoedigheid. God vindt op aarde bij de zachtmoedigen zijn woning, bij hen die de kringloop van het kwade met liefde zoeken te doorbreken. Het gaat om geweldloos verzet en de moed om constructief betrokken te worden bij het onrecht dat gebeurt en waarvoor mensen verantwoordelijk zijn en blijven.

Zelfbeheersing. Zij maakt ons behoedzaam en voorzichtig zodat wij leren onszelf in de hand te houden, want Eén is er die ons in Zijn hand houdt en ons nooit laat vallen. Dergelijke vruchten ontwikkelen zich wanneer ze verankeren in een genereuze, milde scheppingskracht, in de Adem van het begin, in de Geest die troost, kracht schenkt en bijeenbrengt wat is verdeeld.

 

Rabot Kerk

Beeld : pixabay

Nieuwigheden en updates kan u hier terugvinden : https://nl.protestant.link/

arrow