BOODSCHAP BIJ GELEGENHEID VAN HET FEEST AAN HET EINDE VAN DE RAMADANMAAND 2017

‘Id al-Fitr/Ramazan Bairamı, 25 ste/26ste juni 2017

Beste moslimvrienden,

Wij weten ons van harte met jullie verbonden ter gelegenheid van Id-al-Fitr, het feest van het einde van de Ramadan. Wij bieden jullie onze beste wensen aan voor een gelukkig en vredevol leven.

In deze moeilijke en verwarde tijd, met geweld op zoveel plaatsen, een tijd van onzekerheid en onrust, nemen de onverdraagzaamheid en het misprijzen voor de ander toe. Bij dit alles willen wij ons vertrouwen blijven stellen in God, de barmhartige, die welwillend is voor al zijn schepselen.

Wij die allen burgers zijn van hetzelfde land en van éénzelfde wereld, wij zijn mee verantwoordelijk voor de kwaliteit van het samenleven voor iedereen. God zelf heeft ons die zending toevertrouwd.

Allen samen zijn wij geroepen om voortdurend aan het algemeen welzijn te werken. Het komt er op neer dat wij voor iedereen kansen scheppen tot menselijke groei, in vrijheid en menswaardigheid. Hieraan willen we werken over alle verschillen heen van macht en bezit, van cultuur, geloof of levensbeschouwing. Dit kan mensen en gemeenschappen in staat stellen zich harmonieus te ontplooien in de rijkdom van hun verschillen.

Wij kiezen voor ontmoeting en dialoog, we streven naar wederzijds begrip, we bevragen elkaar respectvol. We laten hierbij ook ruimte voor enige kritische zin, maar zonder agressiviteit of misprijzen. Naar onze mening zijn dit de voorwaarden voor onze gemeenschappelijke bijdrage tot het opbouwen van een gelukkige samenleving. Zoals de Koran zegt: “Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen” (49,13). De Bijbel spreekt over goed nieuws dat verkondigd moet worden aan “alle naties en stammen, talen en volken” (Apocalyps 14,6).

Met deze brief spreken wij tegenover jullie ons vertrouwen uit dat we deze opbouwende weg samen kunnen gaan. En wij wensen allerlei gelegenheden te scheppen tot ontmoeting en dialoog, een heel jaar lang.

Met vredevolle groeten,

Guy Harpingny Bisschop Referendaris voor de interreligieuze dialoog

Leon Lemmens Bisschop Referendaris voor de interreligieuze dialoog

Steven Fuite Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België

 

arrow