Bidden in t Rabot – een heilige wijk?

Op 18 maart was het dan eindelijk zover. De twaalf verschillende gebedshuizen in het Rabot zetten hun deuren op voor het publiek. Normaal mochten we blij zijn met een 20 bezoekers op een open deur dag. Nu werden wij en ook de andere gebedshuizen blij verrast met meer dan 200 bezoekers op één dag. Veelal mensen uit de wijk, kwamen een kijkje nemen. Dit succes was te danken aan de uitstekende voorbereiding en promotie van de mensen van het  museum het STAM. Onder leiding van historica Tina De Gendt was het STAM al tijdens corona neergestreken in het Rabot om een stukje onbekende geschiedenis te exploreren. Uit dit onderzoek bleek dat er wel erg veel gebedshuizen op de vierkante kilometer liggen in verhouding tot de andere wijken in Gent. Bovendien bleek dat onze eigen Rabotkerk aan de bakermat ligt van de grote religieuze diversiteit in de Rabotwijk.

Het kerkgebouw, gebouwd door de Belgisch Christelijke Zendingskerk met het oog op evangelisatie onder de textielarbeiders, was niet enkel als eerste in Gent gebouwd voor de protestantse eredienst. Het gebouw stond er ook eerder dan de grote St. Jozefkerk en de gemeenschap doorbrak in zekere zin door hun aanwezigheid als minoriteit de Rooms-Katholieke hegemonie. Pas vanaf 1990 kwam de samenwerking echt goed opgang. Wijlen Pastoor Koen Blieck en dominee Marc Loos vonden elkaar en legden samen menig contact met de moskeeën en hielpen zo kleine religieuze groepen een plaatsje te vinden in het Rabot.
Maar dat niet alleen. Deze dag is eigenlijk ook de vrucht van een jarenlange aangehouden samenwerking met de verschillende partners in de wijk over de grenzen van de levensbeschouwingen heen. De Rabotkerk werkt al jaren heel veel samen: of het nu gaat om de speelotheek, de pinkstertocht, de Babbelsoep, de voedselbedeling tijdens Corona, schoolbezoeken of een stille ruimte in de St. Jozefkerk.

Deze dag zorgde er voor dat de Rabotwijk, die doorgaans als probleemwijk wordt gesitueerd, eens positief in het nieuws kwam, waar juist religie een verbindende rol speelt. Wat voor goeds zou er kunnen komen uit de Rabotwijk is doorgaans de gedachte. Maar de mensen waren enthousiast  over de gastvrijheid en openheid die overal te vinden was. De Rabotwijk werd ineens een heilige wijk genoemd. En we zijn trots hier van deel te mogen uitmaken.

De wandeling langs de verschillende gebedshuizen is overigens te vinden in de erfgoed app, en elk gebedshuis heeft een mooi plakaatje gekregen met wat uitleg. U kunt deze wandeling dus ook op eigen gelegenheid doen. Maar er zal zeker ook een vervolg komen.

Ds. Eefje van der Linden

arrow