Zomer zonder zorgen

“Vader, het moment is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U ook verheerlijkt.” (Johannes 17,1)

In deze tijd van verstrenging, ontgoocheling en ontmoediging is nu het Paasfeest aan de orde. Aan de vooravond van dit feest mediteren we over het begin van het hogepriesterlijk gebed: “Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U ook verheerlijkt.”

Het eerste wat opvalt, is dat Jezus begon te bidden dat Hij zou worden… verheerlijkt; en dat kort voordat Hij werd gedood! Hoe opmerkelijk is dat!

Het verhaal gaat dat Livia, de wrede vrouw van keizer Augustus, op haar sterfbed bad of zij vergoddelijkt mocht worden. Dit deed zij om straf te ontlopen in het hiernamaals. Zij was doodsbang.

Geen spoor van wanhoop in het gebed van de Mensenzoon. Het kan niet anders of Hij geloofde dat zijn gebed zou worden verhoord: dat Hij na zijn dood zou opstaan. Ja zelfs: dat Hij zou worden verheerlijkt!

Dit gaat nog veel verder dan uit de dood terugkeren. Hij bedoelde: dat Hij zou opstaan in een verheerlijkt lichaam. Dat wil zeggen: een onvergankelijk lichaam. Een prachtig lichaam. Een krachtig lichaam.

Vandaar dat Jezus juist nu al bad: “Verheerlijk uw Zoon!” Inderdaad, juist nu. Want hoe dan ook: er stond Jezus een immens, afschuwelijk lijden te wachten. Een lijden zoals niemand op aarde het ooit had ondergaan. Toch is Hij, zoals gezegd, niet wanhopig geworden. Jezus kon verder denken dan de foltering van het kruis. Jezus kon verder denken dan het koude graf waar zijn mishandelde lichaam in gelegd zou worden. Jezus kon verder denken dan het dodenrijk waarin Hij zou neerdalen. Al voordat dit alles Hem zou overkomen, kon Hij vooruit denken: aan de vreugde die Hem uiteindelijk te wachten stond (Hebreeën 12,2).

Er is een schitterend Duits lied dat spreekt van de vreugde waar Christus naar uitkeek, en die Hem te wachten stond nadat alles zou zijn volbracht. De eerste twee regels luiden: “Herzlich tut mich erfreuen die liebe Sommerzeit.“ Naar het Nederlands is dit lied vertaald door J.W. Schulte Nordholt:

Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

De zomer als symbool van de verheerlijking! “De heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.” Net als Christus zullen al de zijnen worden verheerlijkt. Ook zij zullen opstaan met een verheerlijkt lichaam. En dan zal “het loflied schallen rondom de gouden troon.” (LvdK 288:8) Ongetwijfeld heeft Christus ook hiernaar uitgekeken, voordat Hij zich opofferde en het lijden aanging. Een vreugde die kwam van de Vader. Toekomst-perspectief dat Jezus de kracht gaf om te volharden. Jezus keek verder dan het kruis. Hij hield steeds voor ogen dat de zomer zou komen: de grote zomer van de verheerlijking. Zijn eigen verheerlijking, én die van zijn broeders en zusters.

De zomer als symbool van de verheerlijking! “De heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.” Net als Christus zullen al de zijnen worden verheerlijkt. Ook zij zullen opstaan met een verheerlijkt lichaam. En dan zal “het loflied schallen rondom de gouden troon.” (LvdK 288:8) Ongetwijfeld heeft Christus ook hiernaar uitgekeken, voordat Hij zich opofferde en het lijden aanging. Een vreugde die kwam van de Vader. Toekomst-perspectief dat Jezus de kracht gaf om te volharden. Jezus keek verder dan het kruis. Hij hield steeds voor ogen dat de zomer zou komen: de grote zomer van de verheerlijking. Zijn eigen verheerlijking, én die van zijn broeders en zusters.

En als die beloofde zomer niet komt? Of dat die zomer wel komt, maar dat er niets is verbeterd? Dat we voor altijd opgescheept zitten met dat vervloekte virus? Dat klinkt als het zwartste scenario. Maar dan nog, ondanks alles blijf ik uitzien naar de ultieme zomer: “Mijn Verlosser leeft, en Hij zal op de laatste dag op de aarde staan, en in mijn lichaam zal ik God aanschouwen.” (Job 19,25)

Een gezegend Paasfeest.
De Heer is waarlijk… verheerlijkt!

Ds. Gert-Jan Kroon, Menen

Beeld: pixabay

Nieuwigheden en updates kan u hier terugvinden :  https://nl.protestant.link/

 

arrow