Job : Administratieve secretaris/vertaler – m/v – voltijds

|

De Verenigde Protestantse Kerk in België

zoekt

een administratieve secretaris/vertaler (m/v)

(voltijds)

 

  • Functie binnen het organigram

Je werkt in een team van drie personen:

– Secretaresse/vertaalster Franstalig

– Secretaris/vertaler (m/v) Nederlandstalig

– Secretaresse van de voorzitter

De secretaresse van de voorzitter coördineert het werk van de secretariaatsafdeling.

 

  • Hoofdtaak

Je staat in voor het onthaal (telefoon, parlofoon…) en voor vertalingen. Je bent polyvalent en je kunt je gemakkelijk aanpassen met het oog op zeer gevarieerde taken.

 

  • Werkzaamheden

– Bezoekers ontvangen en hun vragen zo goed mogelijk beantwoorden

– Telefonische oproepen beantwoorden en praktische zaken telefonisch regelen

– Briefwisseling en e-mails in ontvangst nemen, triëren, opstellen en verzenden

– Notuleren op vergaderingen

– Administratieve en fysische bijstand voor het organiseren van de Synodevergaderingen

– Reservaties van de vergaderzalen bijhouden

– Attesten opmaken en de verlenging van identiteitskaarten opvolgen

– Klassement documenten (papier en digitaal)

– Documenten vertalen en/of vertalingen herlezen

– Werkuren: van 9:00 tot 17:00

– Je bent in eerste instantie verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het gebouw.

 

  • Profiel

Diploma toegepaste taalkunde of diploma Vertaler/tolk/secretairaat met de bedoeling om te vertalen naar de moedertaal Nederlands

Perfect tweetalig Nederlands-Frans

Computerprogramma’s Word, Excel, Powerpoint, Outlook onder de knie hebben.

Bij voorkeur de kerkelijke structuur kennen en ingeburgerd zijn in de Kerk

 

  • Procedure

Toezenden van kandidaturen: onmiddellijk

Functie in te vullen: zo vlug mogelijk

 

  • Wedde

Wedde van secretaris van een erkende eredienst. Bezoldiging via de FOD Justitie (toekomstige anciënniteit gebaseerd op barema’s CP 329.02 niveau 3), tegemoetkoming in verplaatsingskosten woonst – Huis van het Protestantisme Brussel.

 

  • Solliciteren

Kandidaturen (CV met sollicitatiebrief) te zenden naar president@protestant.link met als onderwerp «Kandidatuur Administratief secretaris/vertaler (m/v».

Meer info: https://protestant.link/

arrow