Voltijds predikant (m/v) – Dendermonde

Vacature voor een voltijds predikant (m/v):

De Protestantse Kerk Dendermonde is op zoek naar een enthousiaste predikant.

Wij zijn een actieve en veelkleurige gemeente waar naast de aanwezigheid van ouderen ook een groeiende groep jeugd en jonge gezinnen is.

 

Hij/zij:

– kan vanuit een levende relatie met God de bijbel uitleggen en toepassen op het leven van vandaag

– voelt zich geroepen om in het midden van de gemeenschap herder te zijn

– wil met een kleine groep mensen en beperkte middelen voortrekker en voorganger zijn

– is bereid en in staat om het jeugdwerk verder uit te bouwen

– is bereid om samen met de gemeenteleden de samenkomsten kleurrijk en creatief in te vullen

– participeert van harte in de regionale, oecumenische en multiculturele samenwerking

– heeft een predikantsopleiding op universitair niveau afgerond

– investeert 10% van zijn/haar tijd in bovenplaatselijk werk

– heeft bij voorkeur enige ervaring als gemeentepredikant

– dient als de kandidaat uit het buitenland komt zich eveneens bij de Commissie van Toelating van de VPKB aan te melden

  Hij/zij kan rekenen op een wedde van eerste predikant zoals vastgesteld in het wettelijk barema voor bedienaars van de protestantse eredienst, aangevuld met een woon- en onkostenvergoeding, een en ander is vastgelegd in een legger.

 

Het kerkgebouw ligt in het centrum van Dendermonde, een provinciestadje

tussen Brussel, Gent en Antwerpen.

 

Meer Info:

Meer info vindt u op de website: www.evangeliekerk.be of facebookpagina www.facebook.com/ProtestantseKerkDendermonde

Nadere inlichtingen en een profielschets van de gemeente kunt u verkrijgen bij de scriba van de Kerkenraad: Mevr. Chris De Pauw. / e-mail: c.depauw@scarlet.be

 

Sollicitaties:

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 1 oktober 2022 per e-mail worden gestuurd aan de consulent ds. Tihamér Buzogány.

E-Mail: tihamer.buzogany@telenet.be

Gsm: 0032 499748171

 

 

 

 

arrow