Verbanden leggen – Lezing ds. Margriet van der Kooi

De protestantse afdeling van Levensbeschouwelijke Zorg ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) organiseert een lezing; dit naar aanleiding van 500 jaar Reformatie. De lezing heet ‘Verbanden leggen’: verbanden versterken voor patiënten, die door hun opname tijdelijk ontworteld zijn, verbanden tussen zorg- en hulpverleners, verbanden tussen levensovertuigingen, verbanden in het leven zien en verbanden leggen tussen kleine verhalen en Gods grote verhaal met mensen. Dit verbindende is kenmerkend voor onze protestantse benadering en in ons geloof.
Ds. Margriet van der Kooi, ziekenhuispastor in Woerden (NL) en schrijfster, komt hierover vertellen.
Deze lezing richt zich op breed publiek binnen èn buiten het ziekenhuis: patiënten, familie, personeel, artsen, mensen van andere overtuigingen, gewoon allerlei mensen.

De lezing vindt plaats op 7 november vanaf 15u in het Middelheimziekenhuis te Antwerpen.

Zie het volledige programma.

Hier vindt u het affiche.

arrow