Student theologie zijn en tegelijk ten dienste staan van de Kerk: de uitdaging van Bram

Mijn naam is Bram Meertens. Sinds een aantal maanden werk ik nu voor de VPKB als student-opdrachthouder. Die titel is ingewikkeld, maar in principe houdt het in dat ik nog student ben en al werk voor de kerk. Mijn opdracht is tweeledig. Ik ben aan de ene kant verantwoordelijk voor de gemeente van de Bethlehemkerk in Anderlecht en aan de andere kant zal ik als pionier nieuwe ideeën moeten ontwikkelen in de regio aan de zuidwestrand van Brussel.

 

Uiteindelijk is het doel dat daaruit een pioniersproject ontstaat. We zijn nu echter nog in de beginfase. Ik ben bezig mijn studie af te sluiten en oriënteer me op de regio en de mogelijkheden. Zo bezoek ik andere initiatieven en spreek ik met mensen die al ervaring hebben op dit gebied. Het is heel interessant om op deze manier veel te leren.

 

Daarnaast ben ik dus nog verantwoordelijk voor de gemeente in Anderlecht. Het is een kleine gemeente, maar de sfeer is goed. Ik ga voor in zondagse erediensten en ben betrokken bij de ontwikkelingen in de gemeente.

 

Dit alles is uitdagend voor mij, omdat ik helemaal aan het begin van mijn loopbaan sta. Zo leer ik nu hoe ik een preek en de liturgie voorbereid, hoe een kerkgemeente georganiseerd is enzovoort. Het vergt ook creativiteit om na te denken over mogelijkheden voor een pioniersproject. Ik ben heel vrij, maar dat maakt het ook ingewikkelder om een richting te kiezen. Al bij al is het echter heel interessant om meteen in het begin van mijn loopbaan al veel te moeten doen en verantwoordelijkheid te dragen. Het is spannend werk en ik voel me er goed bij.

 

Ik sta altijd open voor reacties en ideeën van anderen, want ik merk dat uit gesprekken vaak goede ideeën komen. Mensen kunnen daarom graag contact met me opnemen.

 

Bram Meertens

arrow