Stadspredikant/-pastor voor Gent

Ben jij op zoek naar een veelzijdige job met maatschappelijke impact? Kun jij vanuit jouw theologische achtergrond mensen begeleiden, inspireren en vormen? Ben je communicatief sterk, sta je met beide voeten op de grond en steek je bovendien graag je handen uit de mouwen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

De protestantse kerken in Gent zijn op zoek naar een stadspredikant/-pastor (M/V)

 

De stadspredikant/-pastor heeft een missionaire-diaconale opdracht in nauwe samenwerking met beide Gentse VPKB-gemeenten (Gent-Rabot en Gent-Brabantdam). Je herkent deze roeping, je benadert mensen vanuit de presentiemethodiek en zoekt actief naar verbinding en samenwerking met aanverwante initiatieven en kerken/groepen/organisaties in de stad.

 

Kader

Samen met het districtsbestuur hebben beide gemeenten een kader uitgewerkt voor deze functie. Dit kader biedt een duidelijke richting en visie van waaruit de stadspredikant/-pastor zal werken.

 

Takenpakket

 

Algemeen
 • Present zijn in het leven van de stad en de levens van de mensen
 • Zich inzetten voor en vooral samen met mensen in kwetsbare situaties
 • Het werk uitbouwen in goed overleg met de begeleidingscommissie van de beide kerken en het district
 • Nauw samenwerken met vrijwilligers en zorg dragen voor hun ondersteuning

 

Binnen de kerkelijke context
 • Mee erediensten verzorgen in de beide kerken, waarin de diaconaal- missionaire praktijk aan bod kan komen
 • Deelnemen aan relevante netwerken en werkgroepen in de landelijke kerk
 • Lokale netwerken ondersteunen en benutten bij specifieke diaconale vragen en hen inspireren.
In het Gentse
 • Pastor zijn voor ieder die geen helper heeft en op jouw pad komt
 • Ruimte maken voor bezinning en alternatieve vieringen voor mensen die zich niet thuis voelen in traditionele diensten
 • Deelnemen aan relevante netwerken in de stad en de oecumenische- eninterlevensbeschouwelijke dialoog stimuleren, en een aanspreekpunt zijn voor levensbeschouwelijke, interreligieuze en sociale projecten
 • Kansen en noden tot opbouw van kerk en samenleving signaleren
Kennis en vaardigheden, attitudes en ervaring
 • Werken vanuit een levend en inspirerend christelijk geloof, waarbij je met een duidelijk protestants profiel openstaat voor andere geloofsovertuigingen
 • Met en tussen de mensen staan en maatschappelijk betrokken zijn
 • Een diploma van master of licentiaat in de theologie (stadspredikant) of van bachelor in de theologie (stadspastor) hebben
 • Zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen
 • Een actieve houding aan de dag leggen in netwerken en werkgroepen
 • Discreet en betrouwbaar werken.
 • Op een overtuigende en aansprekende manier via verschillende communicatiekanalen jezelf en het werk presenteren en overbrengen
 • Meertalig zijn; een goede kennis van Frans en Engels strekt tot aanbeveling
 • Ervaring in het welzijnswerk, cultureel of kerkelijk werk is een pluspunt

 

Ons aanbod
 • Een job met veel vrijheid en ruimte voor initiatief
 • Mogelijke aanstelling tot predikant van de Verenigde Protestantse Kerk in België
 • Verloning volgens de barema’s van bedienaar van de eredienst van het Ministerie van Justitie (bruto per maand: € 2.391,16)
 • Tegemoetkoming in de woonkosten
 • Vaste onkostenvergoeding voor telefoon, lokaal openbaar vervoer of fiets
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk

Ben je geïnteresseerd?

 • Op eenvoudig verzoek krijg je een visienota over de stadspredikant voor Gent toegestuurd.
 • Je stuurt je kandidatuurstelling samen met jouw motivatie en curriculum vitae vóór 1 juni naar ds. Peter Smits, Kerkstraat 19, 9200 Dendermonde – pchsmits@gmail.com.
 • Uiterlijk op 10 juni krijg je bericht of we jou uitnodigen voor een gesprek. Een eerste gesprek is gepland op dinsdagnamiddag 14 juni.
 • Kandidaten uit het buitenland dienen zich tevens aan te melden bij de Commissie van Toelating van de VPKB.

 

 

 

arrow