PREDIKANT M/V (1 fte) – Roeselare

De Protestantse kerk Roeselare is vanwege het aanstaande emeritaat van haar predikant op zoek naar een nieuwe voorganger.

Wij zoeken een predikant die zich geroepen weet tot dienaar van het Woord, Jezus Christus belijdt als redder en Heer en zich samen met de kerkenraad en de gemeente vanuit een levend geloof wil inzetten om Christus te verkondigen en gelovigen toe te rusten tot dienst aan God en de naaste.

 

Hij/zij:
 • Heeft passie voor het bestuderen van het Woord van God, en weet zich verbonden met de Reformatorische wortels van de kerk.
 • Ziet het als zijn/haar missie om met hoofd, hart en handen dienstbaar te zijn aan de apostolische opdracht van de kerk.
 • Kan zich vinden in de missie- en visietekst van de gemeente en wil zich ervoor inzetten om hier handen en voeten aan te geven.
 • Wil zich graag inzetten om met andere gemeenten samen te werken, en kan omgaan met een diversiteit aan theologische posities.
 • Vindt het een voorrecht om in een multiculturele gemeente te werken, spreekt goed Nederlands en Engels.
 • Is een pastor voor jong en oud(er) ook in crisissituaties.
 • Is ervan overtuigd dat kinderen en jongeren er helemaal bij horen in de gemeente en wil samen met ouders ruimte bieden om het geloof met hen te delen en hen te begeleiden naar persoonlijke antwoorden.
 • Neemt graag zijn/haar plek in binnen de oecumene om daarin vanuit het geloof in Christus als Hoofd van de wereldwijde Kerk, luisterend, dienend en getuigend te participeren.
 • Gaat graag het gesprek aan met anders- en niet gelovigen.
 • Is ook voor praktische vragen aanspreekbaar.
 • Heeft een master in de protestants-evangelische theologie behaald en heeft bij voorkeur enige jaren ervaring als predikant, in het bijzonder op pastoraal vlak.**
 • Verbindt zich met de Verenigde Protestantse Kerk in België, en is bereid een deel van zijn/ haar tijd (10%) te investeren in regionaal en bovenplaatselijk werk.
Wij bieden:
 • Een veelkleurige gemeente, lid van de Verenigde Protestantse Kerk in België.
 • Een werkrooster met veel vrijheid dat toelaat om voldoende tijd te nemen voor voorbereiding van de erediensten, bezinning en gebed.
 • Een kerkenraad met een hart voor de Heer en zijn gemeente en dienst in de samenleving.
 • Heel wat mensen die op hun manier een bijdrage leveren aan het gemeenteleven.
 • Een 19de eeuws kerkgebouw in het centrum van Roeselare, met een uniek bamboeorgel.
 • Indien u uit het buitenland komt, is er gedurende uw eerste twee jaar begeleiding voorzien door de VPKB. Er zijn ook ervaren collega’s bij wie u terecht kunt.**
 • Een ruime woning, dicht bij het centrum van de stad met het nodige moderne comfort en een tuin aan de achterzijde.
 • Een prettige stadsomgeving, met een goed gedocumenteerd kenniscentrum en mogelijkheden voor ontspanning zowel in als buiten de stad in het West-Vlaamse landschap.
 • Een salaris volgens de officiële barema’s die gelden voor een predikant in België en een behoorlijke onkostenvergoeding, e.e.a. is vastgelegd in een legger.

** Indien u uit het buitenland komt of indien u nog niet beroepbaar bent verklaard,

gelieve rekening te houden met een procedure tot aanvaarding op de predikantenrol van de VPKB. U dient zich aan te melden bij de Commissie van Toelating binnen de VPKB.

 

Bent u geïnteresseerd?

Neem een kijkje op onze website http://protestantsekerkroeselare.be/

U vindt hier ook het Missie en Visiedocument van de gemeente.

Neem desgewenst contact op met de consulent ds. Jannica de Prenter.

E-mail: j.a.deprenter@gmail.com of per telefoon: 0032 50 35 50 84..

Stuur haar een motivatiebrief en uw cv vóór woensdag 15 september 2021. Zij zal u in samenspraak met de kerkenraad en beroepingscommissie verder begeleiden in het beantwoorden van uw vragen en u indien gewenst uitnodigen voor gesprek.

Voor meer informatie mag u ook onze huidige predikant, ds. Elly Bouman bellen: tel. 0032 51 70 93 32.

arrow