Persbericht

14 oktober 2018: Gemeenteraadsverkiezingen

Stemwijzer van de Protestantse kerk:

“Behandel anderen, zoals je wilt dat ze jou behandelen”

 

Veel van wat de kwaliteit van het leven bepaalt, wordt op lokaal niveau vorm gegeven.

De Verenigde Protestantse Kerk in België, daarin bijgetreden door de Unie van Baptisten in België, wil politieke vragen beantwoorden vanuit het perspectief van het geloof. De landelijke bestuursorganen roepen hun kerkleden dan ook op om bij het uitbrengen van hun stem bijzondere aandacht te schenken aan drie grote thema’s:

  • Armoede

Zo’n 15 % van de Belgische bevolking leeft onder de armoedegrens. Dat is een schandvlek voor onze samenleving. Opkomen voor de meest kwetsbare mensen hoort tot de kerntaken van de kerk.

  • Asielzoekers

Hetzelfde geldt voor de zorg voor de vluchtelingen, migranten en asielzoekers. De Protestantse Kerk zet zich overal te lande en al vele jaren in voor ware menselijkheid. De rol van plaatselijke OCMW’s is van cruciaal belang.

  • De toekomst van de aarde

Initiatieven op het niveau van de burgelijke gemeenten van groot belang voor een duurzame samenleving. Denk aan energiebesparende huizen en gebouwen, het opwekken van duurzame energie, het bevorderen van openbaar vervoer en het langzame verkeer en duurzame ecologisch verantwoorde lokale landbouwprojecten.

 

De Kerk is van betekenis voor de samenleving als geheel en niet slechts voor het persoonlijke en interpersoonlijke leven. De inzet voor een betere samenleving heeft alles met het Evangelie te maken.

Zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige kant worden we geconfronteerd met nieuws over radicale rechts-extremistische en racistische bewegingen. Dit zijn ontwrichtende krachten, die de maatschappij vergiftigen, minderheidsgroepen viseren en pogingen ondernemen om te infiltreren in politieke en andere instituties. Het is van eminent belang om (lokale) politieke structuren te vrijwaren van deze  verwerpelijke ideeën,  die gebaseerd zijn op pertinente vooroordelen. De Verenigde Protestantse Kerk in België en de Unie van Baptisten in België verzetten zich tegen elke vorm van wij/zij denken in onze samenleving.

De Verenigde Protestantse Kerk in België en de Unie van Baptisten in België geven hun leden de oproep van Jezus als stemwijzer mee: “behandel anderen, zoals je wilt dat ze jullie behandelen”

Namens de Verenigde Protestantse Kerk in België

Ds. Steven H. Fuite,

Voorzitter

 

Namens de Unie van Baptisten in België,

Ds. Samuel Verhaeghe

Voorzitter

 

Contact Communicatiedienst: Marian Knetemann comm(at)protestant.link

Website: www.protestant.link

arrow