Oproep ter gelegenheid van de verkiezingen van 26 mei 2019

De verantwoordelijken van de erkende erediensten in België en van het Nederlandstalige vrijzinnig humanisme kwamen in het kader van de komende verkiezingen tot een gemeenschappelijke verklaring, waarvoor zij graag uw aandacht vragen.

 

Stem met hart en verstand


Op zondag 26 mei kunnen de Belgische burgers hun stem laten horen ter gelegenheid van de verkiezingen voor het Federale en het Europese Parlement en voor de Regionale parlementen.

Naar aanleiding hiervan herinneren de vertegenwoordigers van alle erkende erediensten en van het vrijzinnige humanisme eraan hoe gelukkig we zijn, te mogen leven in een land met vrije verkiezingen.

Onze stem uitbrengen is onze verantwoordelijkheid en in ons land is het ook onze plicht.

Hoe teleurgesteld sommigen ook mogen zijn t.a.v. de politiek, deelnemen aan de verkiezingen betekent, zijn mening uitdrukken. Zich onthouden, drukt een ongenoegen uit, maar zonder een alternatief te bieden.

Wij roepen dan ook op, gewetensvol te gaan stemmen en dat met kennis van zaken van het programma van de deelnemende partijen en hun kandidaten.

 

We nodigen iedereen uit, daarbij elke vorm van extremisme en fundamentalisme te mijden.

 

We zeggen neen tegen haat en geweld en kiezen voor een democratie met respect voor diversiteit, gewetensvrijheid en vrije uiting van de levensbeschouwingen.

 

Anglicaanse eredienst: Rev. Jack McDonald, voorzitter van het Centrale Comité van de Anglicaanse Kerk

president(at)anglican.be ; secretary(at)anglican.be

 
Joodse eredienst: Dr. Philippe Markiewicz, voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België

maitre.markiewicz(at)gmail.com

 
Rooms-Katholieke eredienst: Kardinaal Jozef De Kesel, voorzitter van de Bisschoppenconferentie van de België

geert.dekerpel(at)bc-diomb.be

 
Islamitische eredienst: Mehmet Üstün, voorzitter van het Executief van Moslims van België

contact(at)embnet.be

 
Orthodoxe eredienst: Metropoliet Athenagoras, aartsbisschop van de Orthodoxe Kerk van België

secretariaat(at)orthodoxia.be

 
Verenigde Protestantse Kerk in België: Ds. Steven Fuite, voorzitter van Verenigde Protestantse Kerk in België

president(at)protestant.link

 
Federale Synode van Protestants-Evangelische Kerken: Dr. Geert Lorein, voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België

president(at)fedsyn.be 

 
Unie van Vrijzinnigen: Freddy Mortier, voorzitter van de Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu

pers(at)demens.nu

 

arrow