Opening van het academic jaar 2019/2020

 

 

 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op de eerste donderdag van oktober de officiële academische zitting van de Franstalige en Nederlandstalige faculteiten plaats.
De voorzitter, de vicevoorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben de eer u uit te nodigen voor de opening van het academiejaar 2019-2020 van de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies te Brussel
            op donderdag 3 oktober om 17 uur
            in de Protestantse Museumkerk
            Koninklijke Kapel, Museumplein 2, 1000 Brussel 

Tijdens deze plechtigheid worden de diploma’s uitgereikt.
Een eredoctoraat wordt toegekend aan Prof. Emeritus van de faculteit Theologie van Straatsburg, de heer Gerard Siegwalt als erkenning voor de cursussen die hij aan FUTP gaf als gastprofessor.
De decaan van de faculteit Straatsburg, de Prof. Rémi Gounelle zal ons eren met zijn aanwezigheid.

Na de plechtigheid wordt u een aperitief aangeboden.
Als u wenst deel te nemen aan deze ceremonie, bedankt om dit te melden door een e-mail te sturen naar het volgende adres : info@protestafac.ac.be.
arrow