Open gastcollege – Hoe zijn mensen verbonden?

“Hoe zijn mensen verbonden?”

Open gastcollege over het denken van Ivan Böszörményi-Nagy
en over het Contextuele Pastoraat

Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid
Bollandistenstraat 40, 1040 Brussel

Woensdag 25 oktober 2017, 19.15 uur

In het pastoraat is het van groot belang om de pastorant te zien in de context van de mensen met wie hij/zij het meest verbonden is. Mensen zijn immers nooit los verkrijgbaar?
Nu bestaan er verschillende manieren om naar die context te kijken. Iemand die daarover nagedacht en geschreven heeft, is de Amerikaanse psychiater Ivan Nagy, of voluit: Ivan Böszörményi-Nagy.
Hij onderscheidde verschillende dimensies in de context van de mensen met wie hij werkte.
Ivan Nagy was geen pastor en ook geen theoloog. Toch blijken zijn opvattingen over de context,die hem toch founding father van de Contextuele Therapie gemaakt hebben, ook een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van pastores. In zijn denken spelen begrippen als ‘loyaliteit’ een grote rol. Aan een aantal van die begrippen zal aandacht worden besteed.

ds. Douwe Boelens is als predikant verbonden aan de Nederlandstalige Protestantse Kerk Brussel

 

De Faculteit voor Protestantse Theologie biedt niet alleen een voltijds- of deeltijds studieprogramma. U kunt ook kennismaken met de faculteit door middel van open colleges, studiedagen en opendeurdagen.
Wilt u meer weten? Kijk dan eens op de website.

 

arrow