Memorandum van de erkende erediensten en het vrijzinnig humanisme bij de verkiezingen van 2019

Sedert 2014 ontmoeten vertegenwoordigers van de levensbeschouwingen elkaar geregeld voor overleg in de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog (VILD) over diverse aspecten van beleid en samenleving. op 1 juni 2017 hebben de leden van de VILD een charter ondertekend en is er een overlegplatform geïnstalleerd tussen de erkende levensbeschouwingen en de Vlaamse overheid. Vanuit deze dialoog is dit memorandum ontstaan voor de verkiezingen van 26 mei 2019.

PDF Memorandum VILD 2019

arrow