Management assistant (m/v)

De Verenigde Protestantse Kerk in België

zoekt

 een Management assistant (m/v)

(Secretaris/ Secretaresse van de Voorzitter)

 

 • Situering van de functie binnen het organigram

 Je werkt in een team van drie personen:

 • Secretaris (m/v) – Vertaler (m/v) FR (functie onmiddellijk in te vullen – 2020)
 • Secretaris – Vertaler (m/v) NL
 • Management assistant (functie onmiddellijk in te vullen – 2020

De management assistant coördineert het werk van de secretariaatsafdeling.

 Hoofdtaak

De management assistant werkt nauw samen met de Voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Hij/zij heeft een essentiële rol in alle dossiers die door de Voorzitter worden behandeld. Hij/zij past zich gemakkelijk aan zeer gevarieerde taken aan en is polyvalent.

Werkzaamheden

 • Zorgen voor de administratie
  • met betrekking tot de “Synodale Raad” (= uitvoerend orgaan van de VPKB)
  • pre en post “Synodevergadering” (= jaarlijkse bijeenkomst van vertegenwoordigers van plaatselijke gemeenten)
 • De agenda van de Voorzitter beheren
 • De papieren en digitale documenten van het Voorzitterschap klasseren
 • Deelnemen aan vergaderingen rond het voorzitterschap en notuleren
 • Briefwisseling en e-mails in ontvangst nemen, opstellen en verzenden

Maar ook samen met het secretariaatsteam:

 • Bezoekers ontvangen en hun vragen zo goed mogelijk beantwoorden
 • Telefoonoproepen (inkomende en uitgaande) beheren
 • Gevraagde documenten vertalen en herlezen

Het secretariaat is beschikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Het secretariaat is de eerste instantie verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het gebouw.

 • Profiel

Beschikken over een diploma toegepaste taalkunde en/of secretariaat; in staat zijn om te vertalen naar de moedertaal.

Perfect tweetalig Nederlands-Frans zijn.

Een basis Duits en Engels hebben

Informaticaprogramma’s kennen en beheersen (Word, Excel, Powerpoint), Internet.

Bij voorkeur, kennis hebben van de structuur en de instelling.

 • Procedure

 Toezenden van kandidaturen ; onmiddellijke indiensttreding

 • Wedde

 Wedde van secretaris van een erkende eredienst. Bezoldiging via de FOD Justitie (toekomstige anciënniteit gebaseerd op barema’s CP 329.02 niveau 4.1), tegemoetkoming in verplaatsingskosten woonst – plaats van tewerkstelling. De functie is gevestigd in Brussel.

 • Solliciteren

Kandidatuur (CV – sollicitatiebrief) te zenden naar president@protestant.link met als onderwerp « Kandidatuur management assistant).

 

 

arrow