Knokke-Heist

Naam

De Hoeksteen

Adres

Zoutelaan 84, 8300 Knokke-Heist

erediensten om 10.30 uur

Predikant

Vacant

Beschrijving

We geloven dat we een geroepen gemeente van Jezus Christus zijn.

Op zondag komen we samen in een eredienst. We luisteren naar de Bijbel, omdat we geloven dat God daarin tot ons spreekt. In antwoord op Zijn spreken is er gebed, gezang en de mogelijkheid tot uiting van onze dankbaarheid tijdens een collecte.

Als gemeenteleden weten wij ons ook geroepen tot dienst aan elkaar. We leven met elkaar mee in vreugde, zorgen, ziekte en verdriet.

Ons christen-zijn houdt in dat wij de opdracht hebben het Evangelie niet voor onszelf te houden, maar door te geven aan de mensen om ons heen. We willen aan onze naaste in woord en daad een leesbare brief van Jezus Christus zijn.

We hopen en bidden dat steeds meer mensen de weg naar Jezus mogen vinden.

District

District Oost- en West Vlaanderen (OWVL)

Website
Aanvangstijd diensten
10:30 uur
Geef wegbeschrijving
arrow