Kerstmis 2020, de draagkracht van de liefde

Het Overlegorgaan van Christelijke Kerken in België

Voorzitterschap 2019-2021: ds. Steven H. Fuite, Synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België

president@protestant.link

 

Perscommuniqué :
Gezamenlijke Kerstboodschap van de vertegenwoordigers van de Christelijke Kerken in België

 

In deze dagen gedenken overal ter wereld christenen de geboorte van Christus.

Het Kerstfeest zal midden in de pandemie vrijwel nergens worden gevierd als anders.

Misschien doet dat des te meer de essentie oplichten.

Solidair met daklozen werd Christus geboren in de armoede van een stal.

Opgejaagd door het moordende geweld van koning Herodes, benadrukt Hij onze verantwoordelijkheid voor alle vluchtelingen.

Geboren als een teer en weerloos kind koos Hij zonder reserve de kant van de kwetsbaren in onze wereld.

Dat zou Hij ook als volwassene blijven doen.

Hij wilde genezen wie door ziekte werden geplaagd, wat ons herinnert aan onze verantwoordelijkheid tegenover allen van wie de gezondheid te wensen overlaat.

Hij kwam om mensen op te zoeken met bijzondere aandacht voor de buitenbeentjes en diegenen die door iedereen werden buitengesloten.

 

De christelijke gemeenschappen in ons land roepen allen op om in deze moeilijke periode van de pandemie bijzonder attent te zijn voor wie gebukt gaat onder eenzaamheid en armoede, mensen voor wie dit jaar nog zwaarder weegt dan anders.

Alleen zo zetten wij de aloude engelenzang voort: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft” (Evangelie volgens Lukas 2,14).

Concrete aandacht voor vervolgde en ontheemde medemensen, onafhankelijk van ras, geslacht en godsdienst, zijn Hem een geschenk zoveel waardevoller dan ‘goud, wierook en mirre’ (Evangelie volgens Mattheüs 2,11).

 

Laten wij elkaar dragen in liefde, op weg naar een wereld vol solidariteit, gerechtigheid en vrede, in gelovend vertrouwen dat Christus in alle moeilijkheden met ons wil gaan.

 

 

Namens de Anglicaanse Kerk in België, kapelaan-voorzitter Jack McDonald

Namens de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken, dr. Geert W. Lorein

Namens de Orthodoxe Kerk in België, Metropoliet Athenagoras Peckstadt

Namens de Rooms katholieke Kerk, Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen

Namens de Verenigde Protestantse Kerk in België, voorzitter ds. Steven H. Fuite

 

Beeld: pixabay

arrow