Is er na de watervloed nog toekomst voor het Protestants Centrum Nessonvaux?

Wie had ooit verwacht dat de Vesder tot zo’n niveau zou stijgen en alles wat op een of andere manier in de weg stond zou wegvagen? Bij de recente overstroming van midden juli stond het water op een bepaald moment hoger dan de brugreling, ronddrijvende auto’s beukten op het gebouw in en een container spoelde over de brug heen langs het centrum.

In Nessonvaux, een idyllisch dorpje in de provincie Luik, heeft het Protestantse Centrum aldaar een lange traditie. Het werd 50 jaar geleden opgericht uit de toen krimpende protestantse kerkgemeente en ontwikkelde zich vervolgens tot een centrum waar talloze jongeren op kamp zijn geweest.

Het ligt direct aan de Vesder, een lieflijk riviertje van normaal enkele meters breed.

Hetzelfde riviertje heeft nu van de oever 8 meter weggeslagen, het hele Centrum heeft zwaar geleden en de helft van de kapel van het Centrum werd verwoest. De overblijfselen van de muren liggen in de rivier.

 

Op vrijdag 3 september bracht ik samen met de vicevoorzitter Franstalig, dr. Bernard Espion, een bezoek aan het zwaar door de recente overstromingen getroffen Protestants Centrum Nessonvaux.

We hadden daar een gesprek met ds. Enno Haaks, secretaris-generaal van het Gustav Adolf Werk en met mw. Sarah Dehousse, coördinatrice van het Centrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het anders zo lieflijke riviertje de Vesder heeft over een lengte van tientallen meters de oever met een breedte van 8 meter weggespoeld.

Nog steeds is vlak onder de ramen van de eerste verdieping te zien dat het water hoger heeft gestaan dan de reling van de brug.

 

Overal in Nessonvaux zijn mensen aan het opruimen. Vrijwilligers uit andere regio’s helpen mee. Ramen en deuren staan wijd open om de huizen te drogen. Graafmachines, tractoren met zware laadbakken rijden af en aan door de soms smalle straten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlnr: ds. Steven H. Fuite, mw. Sarah Dehousse, ds. Enno Haaks, dr. Bernard Espion.

 

Precies een maand voor de enorme overstroming waren er nog renovatiewerkzaamheden In het Protestantse Centrum afgerond.

Het is nog onduidelijk wat er met het Centrum zal gebeuren. Uiteraard zijn de gebouwen verzekerd.

Echter, de verzekeringspolissen dekken en vergoeden weliswaar de schade, maar zodra de zgn. ‘herstelwerkzaamheden’ zo ingrijpend zijn dat er sprake is van heropbouw, moet men voldoen aan nieuwe normen, die veel strenger zijn en mag het niet meer in zijn oude staat hersteld worden.

 

Met regelmaat komt de Raad van Bestuur van het centrum bijeen en binnenkort is er een Algemene Vergadering. Wat zijn de opties? Zal het Centrum zijn activiteiten voortzetten op dezelfde plaats? Willen we dat wel? En mogelijk komen er vanwege de burgerlijke overheid nieuwe voorschriften m.b.t. overstromingsbescherming. Maakt het Centrum een doorstart elders, of stopt het?

Heel veel is nog onzeker en het is onwaarschijnlijk dat er dit kalenderjaar al duidelijkheid zal zijn.

 

Vanop de brug laat zich het houten kruis in de kapel zien.

Aan het eind van het bezoek, staande op de brug, klonk een gebed voor alle inwoners van de vallei en voor het team van het Protestants Centrum.

 

 

Ds. Steven H. Fuite

arrow