Het diaconale doel van 2019

Al sinds vele jaren heeft onze kerk een partnerschap met de URCSA, de ‘Uniting Reformed Church of Africa’, of ‘de Verenigende Kerk van Zuid-Afrika’. Deze kerk is voortgekomen uit de ‘Dutch Reformed Church’ en heeft zich daar in 1994 van losgemaakt. Het is overwegend een zwarte kerk, die zich baseert op de Belhar belijdenis, die in 1986 is opgesteld door mensen als Bayers Naudé en Alan Boesak. Deze belijdenis is als eerste kerk ook door de VPKB aanvaard en heeft als kernbegrip dat alle mensen gelijkwaardig zijn in de liefde van Jezus Christus en dat elke gelovige moet streven naar gerechtigheid voor iedereen.

De URCSA is een zeer arme kerk met zo’n 800.000 leden en 725 kerken. Meer dan de helft van deze kerken heeft geen eigen dominee, omdat ze die simpelweg niet kunnen betalen. Veel leden zijn arm en de gemeenten doen hun best om het hoofd boven water te houden. Er is een voorbeeld van een predikant die naast een gemeente van 600 mensen, ook nog 8 buitenposten bedient met zo’n 200 mensen. Naast dit werk heeft hij ook nog een andere job, want anders heeft hij geen inkomen. Men noemt ze tentenmakers, net zoals Paulus was. Er is veel armoede in de gemeenten en veel dominees zijn dan ook betrokken bij allerlei diaconale hulpprojecten. Ook zijn er veel zieke mensen. 1 op 7 is drager van het HIV virus of heeft Aids. Dit veroorzaakt veel sterfgevallen en zeer veel weeskinderen, die moeten worden opgevangen.

Ondanks alle problemen kom je in de URCSA zeer veel positieve en vrolijke mensen tegen. Mensen met een hart voor de kerk en voor anderen. Gelovigen die blijven werken aan Gods Koninkrijk, ondanks alle zorgen en uitdagingen. Mensen die blijven geloven dat het anders kan en dat het hun christelijke plicht is te zorgen voor hun naasten en voor Gods kerk.

Zo zijn er vanuit de kerk vele projecten ontstaan die proberen om het leed van mensen te verzachten. Projecten rondom armoede, rondom verzoening, rondom scholing en ook rondom het HIV-virus en de gevolgen daarvan. Het is met name rond deze ziekte dat de VPKB al vele jaren een steentje bijdraagt met de ‘home based health care’ projecten. In deze projecten gaan hulpverleners op huisbezoek bij patiënten die lijden onder Aids. In het begin ging het vooral om het verstrekken van Aidsremmende medicijnen, maar sinds de overheid deze taak op zich heeft genomen, worden nu medicijnen verdeeld die de gevolgen van de ziekte helpen te verlichten.

 

In het kader van deze projecten vragen wij op de diaconale dag uw steun. De collecte en eventuele extra giften kunnen overgeschreven worden op de volgende rekening:

BE06 3100  0835 5022

BIC: BBRUBEBB

Op naam van Verenigde Protestantse Kerk in België

Brogniezstraat 44 - 1070 Brussel

Met vermelding : “Werelddiaconaat 2019”.

 

Heel concreet zal het verzamelde bedrag overgemaakt worden naar de township van Ennerdale, in de buurt van Johannesburg, waar ds. Wessie Wessels al decennia lang de christelijke naastenliefde in praktijk brengt. In deze township is een groot team van hulpverleners die elke dag op pad gaan om mensen te bezoeken en steun te bieden waar nodig. Het gaat om zieke mensen en oude mensen die worden voorzien van medicijnen. Ook bezoekt het team talloze kinderen en hun familie om erop toe te zien dat ze naar school gaan en hen te helpen met allerlei praktische zaken.

Dit team vormt zo een onmisbare schakel tussen mensen die hulp nodig hebben en (het beetje) hulp dat er is, zoals medicatie en een voedselprograma voor de kinderen. Meer nog dan de praktische hulp is het bezoek van het hulpteam een handreiking, een daad van christelijke naastenliefde om te tonen dat niemand er alleen voor staat.

Om dit team te ondersteunen in haar werk vragen wij, als commissie, uw steun met de verzekering dat elke cent integraal naar dit project zal gaan.

We sluiten af met een deel van de brief van ds. Wessels, dat de betekenis van de diaconale dag goed samenvat:

First and foremost, thank you for your support to Home Based Care (Community Health Workers) in South Africa. The value of your contribution cannot be measured in monetary value. It is an act of love and compassion.

 

Namens de commissie kerk & Wereld

Arjan Knop

Website URCSA

Facebook URCSA

arrow