Gezocht: Pionier (zsm, Anderlecht)

Herhaalde oproep!

De Bethlehemkerk te Anderlecht zoekt een Pionier voor de regio rond Anderlecht.

De protestantse gemeente in Anderlecht heeft in nauw overleg met de kerken in en rond Brussel besloten de predikantsfunctie een andere inhoud te geven. De pionier die benoemd zal worden zal op zoek gaan naar vernieuwende vormen van kerkzijn, die aansluiten bij de spirituele en materiële noden van mensen aan de Zuidwest-rand van Brussel.

Wij vragen
– Een enthousiast persoon die werkt vanuit de inspiratie van het Evangelie, beschikt over een pioniersgeest, ‘lef’ heeft, zich niet direct uit het veld laat slaan door mogelijke mislukkingen of tegenslagen en ‘een lange adem’ heeft.
– De kandidaat heeft een open geest, is een goede netwerker, werkt vanuit een oecumenische instelling, houdt van mensen, en weet hen te inspireren. Zij/hij probeert steeds de gaven en de mogelijkheden van de ander te ontdekken en te benutten.
– Talenkennis van Frans, Engels en Duits zijn een pluspunt.
– Tevens zal de pionier deel uitmaken van het team predikanten dat in Brussel en omgeving werkt en open staan voor bovenplaatselijke contacten en taken.
– De pionier zal, in overleg met collega’s en begeleidingsgroep, pastoraat verlenen en eenmaal per maand voorgaan in de gemeente van Anderlecht.
– De pionier wordt gestimuleerd om regelmatig te overleggen met de reeds aanwezige pioniers in België en open te staan voor eventuele training en begeleiding.

Wij bieden
– Een interessante woon- en werkomgeving, met de mogelijkheid voor de pionier zelf te beoordelen waar hij/zij zich precies vestigt.
– Begeleiding door een begeleidingsgroep.
– Arbeidsvoorwaarden volgens richtlijnen van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB), een predikantenwedde conform de Belgische wetgeving en een gepaste vergoeding voor huisvesting en vervoer.

Meer info over de functie is verkrijgbaar op aanvraag bij ds. Douwe Boelens, e-mail: dsdouweboelens(at)gmail.com.

Kandidaatstelling uiterlijk tot 1 januari 2019

secretariaat.bethlehemkerk(at)gmail.com

arrow