Theologische Conferentie Oostmalle

2 en 3 maart 2021

“Willen christenen wel leren van de Joden?” – VPKB-VORMING (protestant.link)

 

Op dinsdag 2 maart en woensdag 3 maart 2021 vindt de jaarlijkse tweedaagse conferentie plaats voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom.

“Willen christenen wel leren van de Joden?”

Veertig jaren, tasten zoeken en vinden in de woestijn.

De organisatie is in handen van de Classicale Werkgroep Kerk en Israël Noord-Brabant en Limburg en de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen.

De conferentie wordt gehouden in het Provinciaal Vormingscentrum Malle te Oostmalle (B).

Sprekers zijn: dr. Eeuwout Klootwijk, dr. Père Barnas, dr. Lieve Teugels, drs. Jeannette Galjaard, ds. Steven Fuite, ds. Marco Luijk, dr. Eric Ottenheijm, rabbijn Albert Ringer en dr. Leo Mock.

Ook is er een programma met klezmermuziek verzorgd door Klezmajeur.

In de conferentie zal aandacht gegeven worden aan de jubileumuitgave  ‘Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht?, ontmoetingen, lessen en perspectieven’, uitgave Eburon Utrecht 2020.

 

Voor predikanten en kerkelijk werkers binnen de PKN is het goed te weten dat

voor deelname aan de gehele conferentie 0,5 studiepunt toegekend wordt in het kader van de PE.

Opgave en inlichtingen:

de heer Derk Blom, Sperwerhorst 7, 5431 KW Cuijk, Nederland, tel * 31 (0) 485 795284; e-mail  derkblom@gmail.com. of bij D. Rouges,  tel. *32 (0 )472 172892,  e-mail : acjcb1@gmail.com

Uiterlijke datum van aanmelden: 1 februari 2021.

Het deelname bedrag is : € 125,= inclusief 1 overnachting. Inclusief twee overnachtingen betaalt u € 140,=

Wie niet overnacht betaalt € 105,=;  deelname één dag kost  € 60,= . Het studententarief is € 75,=   (inclusief 1 overnachting).

arrow