Scheppingszondag 2020

 Scheppingszondag: 6 september 2020 en Scheppingsperiode 1 september t/m 4 oktober 2020.

 

Alle VPKB-gemeenten ontvangen deze mail voor de Scheppingszondag op 6 september 2020. (Sinds 2016 opgenomen in het rijtje van “speciale zondagen” in de VPKB).

U bent uitgenodigd om in de kerkdienst op 6 september hier aandacht aan te besteden. Of op één van de andere zondagen in de Scheppingsperiode.

Pastorale brief

In juli ontvangt u een liturgische handreiking.

We sturen hierbij een artikel voor uw kerkblad of website.

Daarop vooruitlopend geven we alvast de volgende suggesties:

Suggesties

*Geef gedurende de scheppingsperiode de affiche ‘Red hun toekomst. Klimaatplan.nu’ van Ecokerk één of meerdere, een zichtbare plek in de kerk en in andere lokalen van de kerk.

Er is gekozen om hetzelfde affiche als vorig jaar te gebruiken. Aan te vragen bij Greet Heslinga ( greetheslinga@skynet.be)

*Zet als symbool een kleine boom voor in de kerk. )1

*Mensen brengen stekjes van een plant mee, die in een bloempot geplant worden , mee naar huis genomen en verzorgd worden om te groeien.

Een klein dagelijks engagement als symbool voor de inzet voor de toekomst voor de aarde, de armen, wijzelf en de toekomstige generaties…

Leuk om met kinderen/jongeren te doen.

*Organiseer een maaltijd met lokale producten, in samenwerking met producenten uit de buurt. Zij zullen graag een woordje uitleg geven.

Werk samen met organisaties die eco-initiatieven in hun jaarprogramma hebben.
Geef hen de kans om hun werking via een stand in of naast de kerk voor te stellen.

*Organiseer een eco-gezinswandeling, en bezoek interessante initiatieven in de buurt.

*Besteed extra aandacht aan “duurzaam investeren” door bijvoorbeeld de folder van Oikocredit te verspreiden. Meer info:www.oikocredit.be

* Maak een eigen klimaatplan voor uw kerk. Maak daarbij gebruik van de checklist ( zie: www.ecokerk.be en www.protestant.link)

 

Aanbod Ecokerk
  • Een uitgebreid aanbod met liturgische suggesties, downloads etc. voor de hele scheppingsperiode vindt u nu al in een brochure op de website van Ecokerk: ecokerk.be
  • Ook suggesties voor andere activiteiten voor oud en jong zijn daar te vinden.
  • Ecokerk lanceert een bijzondere Kerken en groepen worden uitgenodigd om een fruit- of vruchtboom te planten. In de kerktuin of op een publiek toegankelijke plaats, en om zo symbolisch uitdrukking te geven aan hun engagement om de ecologische bekering ernstig te nemen, en om integrale ecologie als basis te nemen van hun handelen, vieren en spreken.

De werkgroep Kerk in de Samenleving nodigt u uit om aan te sluiten bij deze boomplantactie. Bekijk dit in uw eigen situatie. Maak er een mooi symbolisch moment van. Eventueel in oecumenische verband.

Maak een foto voor de website en stuur deze naar ondergetekende.

Meer informatie op www.laudatosi.be

 

We wensen u een goede zomertijd toe en een creatieve voorbereiding voor de Scheppingszondag!

Werkgroep Kerk in de Samenleving ( KidS)

Contact Scheppingszondag: greetheslinga@skynet.be

 

Interessante brochures (uitgaven van de VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving ( KidS) :

 

1 Een boom als symbool:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             In deze crisistijd samen een boom planten die pas over enkele jaren vrucht zal dragen, is ook een boodschap van hoop en vertrouwen. Ondanks alles is dit ook een creatieve tijd, een ‘tijd voor Schepping’ waarin we onze roeping als medescheppers ernstig nemen. Het bijbels scheppingsverhaal krijgt opnieuw zijn betekenis als toekomstvisioen, als een te realiseren project. We hebben pas gezien welk impact miljoenen mensen kunnen hebben als ze gezamenlijk een inspanning leveren en het beste in zichzelf mobiliseren. We kunnen dit opnieuw, ook om crisissen het hoofd te bieden die groter en bedreigender zijn. We kunnen van onze zieke, mishandelde en gekneusde aarde Gods vruchtbare en gastvrije thuis te maken, waar leven is voor al wat leeft.

Beeld : pixabay

arrow