Oproep tot gebed voor het welslagen van de klimaatconferentie CoP26

Van 31 oktober tot 12 november vinden in Glasgow onderhandelingen over het klimaat plaats in het kader van de Verenigde Naties. Het is de bedoeling dat tijdens deze vergadering van de Conference of Parties (CoP) wereldleiders overeenstemming bereiken over de maatregelen die nodig zijn om de opwarming van de aarde te beteugelen. Deze VN conferentie is cruciaal omdat voor de eerste keer de landen, die het Akkoord van Parijs ondertekenden, hun vijfjaarlijkse nieuwe nationale klimaatplannen indienen. Ook worden afspraken gemaakt waar het geld (100 miljard dollar) per jaar vandaan zullen komen zodat arme landen geholpen worden om hun klimaatbeleid uit te voeren.  Het belang van die onderhandelingen is dus niet te onderschatten. Uiteindelijk gaat het om het bewaren van Gods Schepping: geven wij aan onze kinderen en kleinkinderen, aan toekomstige generaties, een aarde door, waar leven voor alles en iedereen mogelijk en aangenaam is?

 

Daarom roepen we alle VPKB gemeentes op – als dat al nodig zou zijn – om op zondag 31 oktober te bidden voor het welslagen van de klimaatconferentie. Eventueel zou u daarbij gebruik kunnen maken van de onderstaande tekst.

 

In verbondenheid,

 

Werkgroep Kerk in de Samenleving

 

Contact:               Greet Heslinga (voorzitter): greetheslinga@skynet.be

Yolande Bolsenbroek (vice-voorzitter) ycbolsenbroek@hotmail.com

Rob van Drimmelen (secretaris): robvandrimmelen4@gmail.com

 

Gebed

 

Schepper God, gever van leven.

Wij loven Uw naam voor alles wat U hebt geschapen.

 

Wij erkennen de verantwoordelijkheden die U ons hebt gegeven

als bewaarders van Uw Schepping.

In deze tijd van klimaatcrisis, geef ons helderheid om het kreunen van de Schepping en de kreten van de armen te horen.

Geef ons wijsheid en moed om nieuwe manieren van leven te vinden.

 

Wees hen nabij die zich inzetten voor het behoud van de aarde. Geef ze kracht en doorzettingsvermogen, Heer, om niet op te geven.

Wij bidden voor onze jongeren, dat zij aangemoedigd worden om op te komen voor het klimaat, voor hun generatie en de generaties die na hen komen.

 

Wij bidden voor hen die nu al geconfronteerd worden met droogte, overstromingen, stormen en branden: dat zij door Uw Geest kracht en hoop voor de toekomst mogen ontvangen in hun pogingen om zich aan te passen aan de klimaatverandering.

 

Wij bidden voor onderlinge solidariteit, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen in de noodzakelijke overgang naar een duurzame samenleving.

 

Wij bidden voor de wereld waarin wij leven: dat de ogen van de mensheid geopend mogen worden om de goedheid van heel de Schepping te zien en te erkennen. Dat wij ons bewust mogen worden van het wonderbaarlijke geschenk dat ons is gegeven en van onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor Uw Schepping.

 

Tenslotte bidden wij voor de Kerk: moge zij in de hele wereld een baken van hoop zijn en ons allen herinneren aan onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor Uw kostbaar geschenk, de Schepping.

 

Amen.

arrow