Opkomst, bloei en ondergang van de protestantse Reformatie in het zestiende-eeuwse Antwerpen

Lezing door Prof. Guido Marnef

Opkomst, bloei en ondergang van de protestantse Reformatie in het zestiende-eeuwse Antwerpen: een boeiend maar vaak vergeten verhaal

Antwerpen was in de 16de eeuw het centrum bij uitstek van het protestantisme in de Nederlanden. De eerste martelaren van de Reformatie waren twee Antwerpse monniken. Op 1 juli 2023 zal het precies 500 jaar geleden zijn dat deze twee augustijner monniken in Brussel op de brandstapel belandden vanwege hun lutherse geloofsopvattingen. Het Wonderjaar 1566 vormde de aanloop tot de opstand in de Nederlanden tegen Spanje. De afloop van de Opstand heeft er echter voor gezorgd dat de sporen van dat verleden letterlijk en figuurlijk zijn uitgevaagd. In de herinnering bleef er alleen het katholieke Zuiden bestaan dat tegenover het protestantse Noorden stond.

In deze lezing stelt prof. Marnef dit beeld bij: het lutheranisme en calvinisme bloeiden eerst in het Zuiden, met Antwerpen als brandpunt.

Guido Marnef is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij is er voorzitter van het Departement Geschiedenis en tevens verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis. Zijn onderzoek heeft betrekking op de politieke, religieuze en culturele geschiedenis van de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw, met een speciale aandacht voor de thematiek van de Opstand tegen Spanje en de protestantse en katholieke Reformatiebewegingen.

In 1996 publiceerde hij een monografie over de rol van Antwerpen in de Reformatie:

Marnef G. Antwerpen in de tijd van de Reformatie: Ondergronds protestantisme in een handelsmetropool 1550-1577. Antwerpen: Kritak, 1996.

 

Wanneer: vrijdag 2 juni 2023 20:00 tot 22:00

Waar: Gebouw van ECV Boom, Beukenlaan 54, 2850 Boom

Inschrijven: bijwonen van de lezing is gratis, maar gelieve uw aanwezigheid door te geven

arrow