Oecumenische gebedsviering – Antwerp pride

Naar aanleiding van de Antwerp Pride organiseren wij, de diocesane Aanspreekpunten ‘Homoseksualiteit & geloof’ van de Vlaamse katholieke Kerk, voor het eerst een oecumenische gebedsviering. Het coördinerend aanspreekpunt werd vorig jaar september in de schoot van de Vlaamse katholieke Kerk opgericht om de pastorale zorg en begeleiding van homoseksuele personen binnen de kerkgemeenschap en bredere samenleving structureel te verankeren. Een beter inzicht zorgt immers voor een betere integratie. Door een eerste, spirituele deelname aan de Pride, willen we dat engagement zichtbaar en tastbaar maken.

De gebedsviering zal plaatsvinden op 12 augustus om 11 uur in de Sint-Norbertuskerk, Dageraadplaats 5 te 2018 Antwerpen. Thema van de viering is ‘water’, het dorstlessende water van Jezus. De lgbti+’ers uit verschillende geloofsgemeenschappen geven vorm aan de viering door tekst, getuigenissen en zang. We willen de schoonheid van diversiteit vieren, woorden van troost en een boodschap van hoop laten klinken.
Net omdat God liefde is, niemand uitsluit en alle mensen wil omarmen. De viering wordt mede opgeluisterd door een queerkoor uit Antwerpen.

 

Op het einde van de viering wordt er een zegen gegeven door een priester en een dominee. We zouden het heel mooi vinden als zoveel mogelijk voorgangers en ambtsdragers zich bij de zegen voegen. Priesters, diakens, predikanten, pastoraal werkers, aalmoezeniers, jullie zijn van hart welkom en zegt het voort, ook als je er zelf niet bij kan zijn. 🙂

 

Iedereen is van harte welkom om mee te vieren! Hopelijk tot de 12e augustus.

arrow