Mens en aarde, mij een zorg?! Een joods en een christelijk perspectief.

Aankondiging conferentie in Oostmalle

De Classicale Werkgroep Kerk en Israël van de classis Noord-Brabant / Limburg en de Réunion Wallonne organiseert in samenwerking met de Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen, op 7 en 8 maart 2023 de jaarlijkse conferentie in het Provinciaal Vormingscentrum te Oostmalle (België) met ditmaal als thema:

Mens en aarde, mij een zorg?! Een joods en een christelijk perspectief.

Voor eenieder die zich wil verdiepen in de relatie van Jodendom en Christendom is dit een uitgelezen mogelijkheid.

 

Sprekers

Tijdens de conferentie verwachten wij de volgende sprekers:

Clary Rooda
rabbijn, docent, schrijver en spreker. Schreef haar afstudeerscriptie over ‘Eco-kasjroet’, een ecologische benadering van de joodse spijswetten.

Trees van Montfoort
predikant, onderzoeker en auteur van ‘Groene theologie’, veelgelezen en uitgeroepen tot beste theologische boek van 2019.

Karel Malfliet
werkzaam voor Ecokerk, de organisatie van de R.K. kerk in Vlaanderen die zich inzet voor de verbinding tussen ecologie en christelijke spiritualiteit.

Bjorn Lous
econoom en betrokken bij Stichting ‘Genoeg om te leven’. In 2021 verscheen zijn boek ‘Ik ben de waarheid’, waarin hij ingaat op de Westerse ethiek in relatie tot anti-Judaïsme in de vroege christelijke theologie.

Roel Bosch
predikant en tekstdichter en actief betrokken bij de Ionagroep Nederland.

Ter plekke is overnachting met vol pension gebruikelijk. Prijs vanaf 125 euro (studenten vanaf 75 euro). Indien gewenst kunt U ook voor een enkele dag inschrijven.

Beschrijving

Een uitvoerige beschrijving, met het programma en aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.

Vragen

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Derk Blom,
e-mail derkblom@gmail.com, telefoon +31 (0)485-795284

Met vriendelijke groet, namens de Werkgroep,
Tienke de Vries- van Yperen,
telefoon 0623730210

Meer events

arrow