Klimaatmars

Ecokerk roept op voor de klimaatmars van de Klimaatcoalitie.
 Oproep aan VPKB: loop mee!

 

De klimaatcrisis is een feit en ook in België nemen de extreme weersomstandigheden toe. Elke tiende graad opwarming is van belang en we moeten alles in het werk stellen om de schade te beperken. Na anderhalf jaar komt de klimaatbeweging uit haar kot met een grote klimaatmars in Brussel. Meer dan 80 organisaties uit het hele land doen mee, waaronder Ecokerk, Greenpeace, 11.11.11, Oxfam, vakbonden, jeugd- en burgerbeweginge.

De Werkgroep Kerk in de Samenleving van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) nodigt iedereen die zich ernstig zorgen maakt om de klimaatverandering, uit om mee te lopen! Verzamelpunt onderaan de trappen van station Brussel Noord in Brussel.                                                                                                                                                           

Zoek de vlaggen van Ecokerk. We staan daar in de buurt.                                                                                      Kom gerust met borden waarop je eigen sprekende teksten staan, die laten zien dat ook de kerk zich laat zien en horen.                                                             

Info en contact: greetheslinga@skynet.be GSM: 0478 53 82 95

Aan de vooravond van een belangrijke Europese top en de grote klimaattop in Glasgow wilt de Klimaatcoalitie een krachtig signaal geven aan onze beleidsmakers. “De boodschap is simpel: wij vragen ambitieuze, solidaire en coherente maatregelen” legt Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie uit. “We hebben nood aan een Belgische Green New Deal en we stellen meer dan 100 concrete oplossingen voor om dit te bewerkstelligen”.

Dit jaar heeft het extreme weer in België en overal ter wereld (overstromingen, bosbranden, hittegolven) al vele slachtoffers gemaakt en kostbare natuur verwoest. Er is doortastend beleid nodig om de gevolgen maximaal te beperken, te beginnen bij de meest kwetsbaren.

Bovendien hebben de historische uitspraak van de Klimaatzaak en de publicatie van het nieuwe IPCC-rapport deze zomer een ongezien signaal gegeven om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken en het Belgische klimaatbeleid van koers te doen veranderen.

De straffe klimaatacties van de voorbije jaren hebben de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda geplaatst. Nu breekt de tijd aan voor politici om hun beloftes om te zetten in concrete actie” besluit Zanna Vanrenterghem. Het is broodnodig maar niet te laat.

De Klimaatcoalitie nodigt alle deelnemers uit om de gezondheidsmaatregelen zo goed mogelijk te respecteren wanneer ze zich naar het vertrekpunt begeven en meestappen in de mars.

Voor meer informatie

  • Meer dan 100 politieke aanbevelingen voor een Belgische Green New Deal
  • Klimaatmars op zondag 10 oktober 2021
    • Start voorzien om 13u aan Brussel Noord. Eindevenement met speeches in het Jubelpark. Animaties onderweg met aandacht voor de verschillende klimaatthema’s zoals biodiversiteit, solidariteit, vrouwenrechten, …
    • Alle praktische info en updates via het Facebook evenement en BackToTheClimate.be.
    • Bestel flyers en affiches via BackToTheClimate.be

Meer events

arrow