In gesprek over Europa en migratie

op maart 28 @ 20:00 – 22:00

in de Wijngaard, Sanderustraat 77, 2018 Antwerpen

 

In 2014  werden de toekomstige strategische richtlijnen

van het Europees asiel- en migratiebeleid vastgelegd:

  • een efficiënt en goed beheerd migratie-, asiel en grenzenbeleid, gebaseerd op solidariteit
  • een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheid
  • de nood tot bescherming van wie dat nodig heeft
  • de bestrijding van irreguliere migratie

Wat komt hier eigenlijk van in huis?

Nemen kerken positie in dit debat?

Welke theologische reflecties spelen daarbij een rol?

Ds. Anne Kooi is lid van de werkgroep Migratie van de VPKB zal deze avond inleiden. Daarna is  er gelegenheid is om met elkaar in gesprek te gaan.

________________________

 

Meer informatie vindt u terug op de site van het Vormings-werk:

 

 

 

 

arrow