Het vredeslicht in Landen

Op de Derde zondag van de Advent – zondag 13 december 2020 – ontvangt de Protestantse Kerk Landen het vredeslicht. Tijdens een oecumenische viering zal het vredeslicht vervolgens worden verdeeld onder de aanwezige levensbeschouwelijke organisaties die op hun beurt het vredeslicht verder zullen verspreiden.

 

Het vredeslicht wordt in Bethlehem ontstoken en vervolgens overgevlogen naar Oostenrijk. De openbare omroep ORF organiseert ieder jaar een muzikale televisieshow bij ontvangst van het vredeslicht. Van Oostenrijk gaat het per trein richting Duitsland. In Aachen wordt het o.m. verder verdeeld en verspreid naar landen binnen Europa.

 

Op dit ogenblik wordt bekeken in hoeverre het stadsbestuur van Landen hieraan actief kan deelnemen.

 

Zie ook: www.vredeslicht.be

arrow