Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen 2021 18/25 januari

Gezien de huidige en toekomstige gezondheidssituatie, denken we dat we niet in staat zullen zijn om zoals de andere jaren een ​​oecumenische viering te organiseren waarin de hoofden van de verschillende religies samenkomen. We zijn echter van mening dat als dit niet mogelijk is, er andere mogelijkheden voor ons openstaan. In dit verband zullen de leden van het Interkerkelijk Committee van Brussel een oecumenische dienst / eredienst voorbereiden in de vorm van een podcast, vergezeld van de tekst van de toespraken in pdf-formaat. Dit zal het mogelijk maken om op afstand een tijd van gezamenlijk gebed te beleven. (Deze tekst zal aangeboden worden via de nieuwe CIB-website)

Daarnaast zullen leden van het CIB via RCF fragmenten voor elke dag van de gebedsweek van 18 tot 25 januari, opnemen. Deze zullen toegankelijk zijn via de radio en op de RCF-website (7:45 morgens).

Ten slotte, omdat de gebruikelijke papieren brochure niet kan worden uitgegeven zoals de andere jaren – gezien de omstandigheden – is een franstalige brochure voor dit jaar vanaf nu in ON LINE versie beschikbaar op de nieuwe CIB-website (zie de hyper text link bovenaan de pagina), en op de site van de kerken en gemeenschappen die zich bij ons zullen voegen. Aangezien we door de omstandigheden niet in staat waren een nederlandstalige versie te voorzien, verwijzen we u dit jaar uitzonderlijk door naar de Raad van Kerken in Nederland waar u zich een brochure kunt aanschaffen https://www.raadvankerken.nl/product/voorbereidingsboekje-voor-viering-en-gebed/

Houd er rekening mee dat de website van het Interkerkelijk Committee van Brussel zijn naam heeft moeten wijzigen naar http://www.cib.brussels.

Gelukkig nieuwjaar voor jullie allemaal en tot we mekaar in vreugde terugvinden in de gemeenschap van het gebed tot Christus voor de eenheid zoals Christus ze wil, zoals Hij het wil en wanneer Hij het zal willen.

Ab Michel Rongvaux

President van het ICB/CIB

arrow