FPTR: De professionele leergemeenschap in Kerk en theologie

Inaugurele oratie Prof. Dr. L.J. Parlevliet bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Praktische Theologie aan de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies te Brussel

Woensdag 27 januari 2021 om 16.00 uur.

 

Een dialogisch netwerk
De professionele leergemeenschap in Kerk en theologie

De oratie zal worden uitgesproken tijdens een besloten bijeenkomst in het gebouw van de FPTR en is te volgen via een Livestream waarvoor u zich onderstaand kunt aanmelden.
https://protestafac-ac-be.zoom.us/j/88549752649.

 

De transitie van de samenleving brengt een andere plaats voor Kerk en theologie met zich mee. De kerk ondergaat een transformatie, waarvan niemand de uitkomst precies kan vaststellen. De van oudsher vertrouwde verhoudingen binnen de theologie veranderen in hoog tempo. De hiërarchie tussen de disciplines verdwijnt, de vaste grenzen vervagen en er is steeds meer sprake van een netwerk waarin gezamenlijk onderzoek plaatsvindt naar nieuw te vormen praktijken. De vorm van leren in deze netwerken past bij die van een professionele leergemeenschap die gericht is op duurzame innovatie. Veranderingen die gaandeweg en op dialogische wijze worden ontwikkeld. Voor de theologische faculteit betekent dit een flexibilisering, een verbreding en een nadruk op gezamenlijke leerprocessen. Dit samenhangende geheel van factoren wordt in deze oratie geschetst.
http://www.fptr.be
arrow