Europa en de verkiezingen – Europese Waarden

De Europese Unie is een waardegemeenschap (a community of values).” Dit is vaak één van de eerste zinnen waarmee vertegenwoordigers van de EU hun organisatie beschrijven. Ze willen daarmee vooral benadrukken dat de EU méér is dan een economisch verbond. Ook buiten de EU wordt dat vaak zo gezien. Immers heeft het Noors Nobel-Comité in 2012 aan de EU de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Maar wat zijn eigenlijk de waarden van de Europese Unie? En hebben zij iets te maken met het christendom en het christelijk geloof?

Spreker: ds. Stefan Gradl – Zijn proefschrift onderzocht de middeleeuwse theoloog en wijsgeer Thomas van Aquino over geluk.  Deus beatitudo hominis – Eine evangelische Annäherung an die Glückslehre des Thomas von Aquino.

De avond gaat door op 12 maart 2019 in de Zandpoortkerk – Mechelen-Zuid. Aanvang 20u.

De lezing maakt deel uit van de reeks: Europa en de verkiezingen

arrow