Euregionale Oecumenische Conferentie 2022

Matigen, een weg naar meer gerechtigheid en tevredenheid?

EÖK Flyer 2022

 

Vrijdag, 30 september 2022

9.30 – 15.30 uur

 

Tagungshaus

Alten- und Pflegeheim St. Joseph

Rotenberg 35

B – 4700 Eupen

 

Matigen wordt door de een als „plezierremmer“ waargenomen, anderen prijzen het als een recept voor een gelukkiger leven. Onder consumerenden groeit de erkenning dat we ons moeten beperken om de levensgrondslag voor alle schepselen eerlijker te verdelen en te behouden. Desondanks streeft de mens altijd naar meer, hoewel de verwoestende gevolgen van zijn mateloosheid steeds duidelijker aan het licht komen.

Mensen lijden onder deze ontwikkeling en zoeken al eeuwenlang in filosofie en religie naar antwoorden, hoe een tevredener en geslaagd leven door matiging bereikt kan worden. Een leven in harmonie met zichzelf, met andere mensen en al het geschapene is het doel. Want wij leven in een enorme tegenspraak: de mens heeft zichzelf tot maat van alle dingen gemaakt en verstoort daarmee de schepping en zichzelf. Hoe kunnen wij in overeenstemming met de natuurlijke levensgrondslagen komen? Welke rollen spelen opvoeding en onderwijs? Wat reikt de christelijke religie ons aan met betrekking tot matiging en bewaren van de schepping?

Kan de mens überhaupt anders handelen en bescheidener worden?

Tijdens de Euregionale Oecumenische Conferentie van 2022 willen wij over deze vragen in Euregionaal verband nadenken en nodigen u hartelijk daarvoor uit.

 

Met medewerking van
 • Georg Lauscher, Spiritual, priesterseminarie, Bisdom Aachen
 • Atie de Vos, sociaal pedagoog, theoloog, ambassadeur voor “Groene Kerken“
 • Mary Amata Mueller o.p., Dominicanessen, Sittard
 • Rainer Wiertz, vrijwillige gids in National Park Eifel
 • Abt Malachias Huijink, Abdij Lilbosch-Echt, Trappistenklooster
 • Andris Gulbins, Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), Diocees Aachen

 

Programma

 

09.30 Aankomst en ontvangst met koffie
10.00 Begroeting en korte viering
10.30 Hoeveel heb ik nodig om tevreden te zijn?
Spiritual Georg LauscherImpulsreferaat in het Duits met Nederlandse hand-out
11.00 §  Werkgroep 1: Verdiepende vragen over het referaat
Spiritual Georg Lauscher §  Werkgroep 2: Het ascetische leven: kloosterleven in gesprek met de hedendaagse cultuurZr. Mary Amata Mueller o.p. (Sittard) §  Werkgroep 3: Mijn rijkdom is, wat ik niet nodig heb
Rainer Wiertz

 

12.30 Lunch
13.30 De klimaatwandeling en gerechtigheid doen, een impuls voor allen.
drs. Atie de Vos, Groene Kerken Impulsreferat in het Nederlands met Duitse hand-out 
14.00 §  Werkgroep 4: Verdiepende vragen over het referaat

drs. Atie de Vos, Groene Kerken

§  Werkgroep 5: Groen klooster – scheppingtheologisch gefunderde landbouw en veeteelt bij de trappisten in Lilbosch
Abt Malachias Huijink o.s.c.o.

§  Werkgroep 6: Economie van het algemeen nut
Andris Gulbins

 

15.30 Slotzegen / einde conferentie

 

 

Deelnemersbijdrage

incl. warme maaltijd en koffie                                                    25,00 €

Studenten                                                                                   10,00 €

 

Uw bijdrage graag voor 23 september 2022 overmaken op Pfarrseelsorge St. Nikolaus, Eupen: IBAN BE83 7311 0603 4715, BIC:KRED-BEBB. Eventueel contant voor aanvang van de conferentie.

 

Aanmelden tot 23 september 2022

Wij vragen u om u per telefoon of email aan te melden. De aanmel-dingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. U ontvangt een aanmeldingsbevestiging met routebeschrijving.

 

Contact, informatie en aanmelding

Voor Nederland

E-Mail

Telefon

dehaan-verduyn@freeler.nl

0031 (0) 43 3624240

 

Voor België

E-Mail

Telefon

pfarre.stnikolaus@skynet.be

0032 (0) 87 556624

 

Deelnemende organisaties
 • Bisschoppelijk gedelegeerde voor de Oecumene Bisdom Aachen en Bisdom Roermond
 • Caritasverband voor het Bistum Aachen e.V.
 • Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne (Protestantse Kerk in Nederland)
 • Vicaris van het Duitstalig Gebied van het Bisdom Luik
 • Kirchenkreis Aachen (Protestantse Kerk in het Rheinland)
 • Protestantse Gemeenten in het district Luik (Verenigde Protestantse Kerk in België

Beeld: pixabay

Meer events

arrow