De rol en taken van ambtsdragers – OWVL

Ambtsdrager zijn wat is dat eigenlijk? Samen met predikant of kerkelijkwerker, diaken of ouderlingen leiding geven aan de gemeente met als doel: ‘De gemeente bij het heil bewaren’. Zo staat het in de kerkorde. Wat betekent dat eigenlijk en wat komt er van terecht?

Soms lijkt de kerkenraad meer op een regelclub en heeft men er de handen vol aan. Leiding geven, dat betekent niet dat je alles voor het zeggen hebt maar hoe draag je als ambtsdragers wel iets bij tot heil van de gemeente?

Voor wie?
Misschien bent u net verkozen en hebt u nog altijd geen goed beeld van wat er van u verwacht wordt en vraagt u zich af of u wel geschikt bent. Misschien loopt u al een tijdje mee en hebt u toch nog allerlei vragen of wilt u uw praktijk juist spiegelen aan andere praktijken.
Voor alle ambtsdragers of toekomende ambtsdragers is deze avond bedoeld omdat we met en van elkaar willen leren.

Behalve een theoretisch en theologisch kader is er tijd voor uitwisseling en zijn er praktijkopdrachten.

Waar en wanneer?

16 oktober 2018 De Olijftak Brasschaat
3 november 2018 VPKB Roeselare (toegezegd)

Meer events

arrow