Communicatie en verhalen rond migratie en superdiversiteit

Beste vrienden,

Graag nodigen we jullie uit voor ons jaarlijkse ontmoetingsmoment van MiSaG (Werkgroep Migratie, Samenleven en Geloven) samen met de projectgroep Huizen van Hoop (NL-talig).

 

Dit ontmoetings- en vormingsmoment gaat door op zaterdag 1 oktober van 9u30 tot 13u.

in de Protestantse kerk van Vilvoorde, Rondeweg 3, 1800 Vilvoorde.

 

Thema

Centraal staat ‘Communicatie en verhalen rond migratie en superdiversiteit’.

We maken kennis met de methodiek van ‘Other Talk’.

Doel van ‘Other Talk’ is meer nuance te brengen in het maatschappelijke debat over migratie.

Net zoals de klimaatopwarming is migratie een thema waarover we met z’n allen in gesprek moeten gaan. Ook met hen die geen uitgesproken mening over migratie hebben, ‘het beweegbare midden’. Door dit beweegbare midden bij het debat te betrekken wil ‘Other Talk’ bijdragen aan een maatschappelijk klimaat waar ruimte is voor een positief migratiebeleid en waar nieuwkomers zich welkom voelen.

 

Programma

Allereerst gaat Ruben Wullaert, projectmedewerker rond dit thema bij Orbit, ons wegwijs maken wat hier precies mee wordt bedoeld.

In een tweede deel zal Janine Meyer, freelancejournalist bij o.a. Apache en de Standaard, ons laten zien hoe ‘taal ertoe doet’ en welke rol de media daarbij kan spelen.

 

Dit wordt gevolgd door een praktische oefening in kleinere groepjes.

Deze biedt de mogelijkheid te zien hoe we als mensen uit de kerk met en over nieuwkomers,

migranten en vluchtelingen schrijven en vertellen via onze kanalen en in ons netwerk.

Welke rol spelen onze eigen cultuur en ideeën daarbij?

Hebben we expliciete of impliciete richtlijnen die we hanteren als we schrijven, vertellen over en bidden voor die ander?

 

Als je zelf een idee, tekst of bericht hebt dat je zou willen bespreken, mag je dat zeker meenemen.

 

Natuurlijk is er ook een moment om de activiteiten van de werkgroep Migratie, samenleven en geloven te bespreken en hierop te reflecteren.

We brengen u ook een stand van zaken over het project ‘Huizen van Hoop’

dat we graag weer op volle toeren zouden laten draaien

– want de nood aan ‘huizen van hoop’ is er nog steeds voor pas erkende vluchtelingen.

 

We sluiten af met een broodjesmaaltijd.

 

Je kunt je opgeven via mail bij tettyrooze@gmail.com.

 

 

Met vriendelijke groeten,

MiSaG en Huizen van Hoop

arrow