Wit-Rusland

Eeuwige en barmhartige God!

Voor Uw aangezicht denken we vandaag aan het volk van Wit-Rusland.

Meer mensen dan ooit gingen vorig jaar de straat op

demonstreerden vreedzaam en hoopvol tegen de vervalsing van de verkiezingen,

tegen de willekeur en het geweld van het regime.

Ze werden met geweld uiteengedreven en vele duizenden werden gearresteerd.

Maar zij lieten zich niet intimideren en gingen door.

Onder hen waren veel christenen; katholieken, orthodoxen,

ook leden van de kleine evangelische minderheid,

jong en oud, mannen en vrouwen.

Wij vragen U, God: geef hun uw geest:

Kracht, liefde en voorzichtigheid.

Laat hen niet moe worden van hun hoop op een vrij land

en versterk hen in hun pleidooi voor de rechten van alle mensen.

Heer, heb genade!

 

U, God van de bedroefden en de verlatenen,

voor Uw aangezicht denken we ook aan de leden van de kleine gereformeerde kerk in Minsk.

Haar leden hebben ook tekenen van hoop getoond

en vreedzaam geprotesteerd tegen onrechtvaardigheid.

Samen met anderen hebben zij gelachen en gehuild en gezongen.

We denken aan hen die het land ontvlucht zijn vanwege de vervolging

en nu gescheiden zijn van hun geliefden en vrienden.

We denken aan hen die opgesloten zitten in de gevangenis.

Zij werden veroordeeld op onjuiste gronden, en

moeten dus jarenlang gescheiden zijn van hun families,

van, partners, kinderen en ouders.

(We denken vooral aan …

…. en aan hun familieleden …) [1]

Oh God, het onrecht dat zij ondergaan schreeuwt op tot de hemel!

Troost hen, God! Bescherm hen tegen misbruik en verslagenheid.

Bouw hun vertrouwen op en sta hen bij.

Wij hopen op U. Heb medelijden!

 

U, God van vrede,

wij bidden voor de mensen die geleden hebben onder onrecht en geweld.

Geef hen hoop en genees hen.

Maak een einde aan de haat, en toon in plaats daarvan wederzijds respect.

Troost hen die geliefden hebben verloren tijdens de protesten,

schenk aandacht aan hen wiens dierbaren zijn verdwenen,

en versterk hen die lichamelijk en geestelijk gebroken zijn.

Heer, heb genade!

 

Amen

[1] Als u in uw gebeden speciale namen wilt noemen, kunt u die vinden op Viasna (dat betekent ‘lente’).

 

Nieuwigheden en updates kan u hier terugvinden :  https://nl.protestant.link/

Beeld: pixabay

arrow