Een veilige route voor mensen in nood …. te koop?

Over Hoop en Huizen

De Pano reportage en het onderzoek van het gerecht doet vermoeden dat er op de kop van mensen in nood, geld wordt verdiend. Het geeft een verbijsterende  gechoqueerde reactie, zeker als de gemeenschap waarin en de vluchtelingen met wie dit gebeurt, geen onbekenden zijn.

Kerken in Europa pleiten voor veilige routes (Humanitaire Corridors en Safe Passage-programma’s) voor mensen op de vlucht. Ze willen voorkomen dat mensen omkomen onderweg in zeeën en woestijnen en vluchtelingenkampen, zonder hoop. Daarnaast vragen ze de autoriteiten meer (kwetsbare) vluchtelingen uit vluchtelingenkampen een kans te geven zich hier te hervestigen. Op die manier kunnen mensen op een legale manier met humanitaire visa overkomen. In verschillende Europese landen engageerden kerken zich ook om vluchtelingen die om internationale bescherming vragen, een veilige overkomst te bieden en te ondersteunen bij integratie in de landen van aankomst in overleg met hun overheid.

De VPKB werkte daarom ook van harte mee aan het Humanitaire Corridor programma olv Sint Egidius om een groep van 150 mensen over te brengen naar hier, volgens van te voren afgesproken criteria en in overleg met de overheid. We zijn hier, voor de duidelijkheid, geen cent rijker geworden op financieel vlak maar wel op het vlak van humaniteit.  Enkele families zijn binnen dit project opgevangen via lokale VPKB kerken. Het is een verhaal van een kleine bijdrage aan een zoektocht naar rechtvaardigheid op menswaardige wijze.  Het is een positieve ervaring die ons geleerd heeft dat het belangrijk is hoe je de selectie realiseert, op basis van welke transparante criteria  en wat er nodig is als mensen hier eenmaal zijn aangekomen.

In het verder uitbouwen van een praktijk met maatschappelijke partners is het belangrijk beroep te doen op UNHCR en professionele NGO’s om pijnlijke mistoestanden te voorkomen, zoals er nu aan het licht komen.

We vinden daarvoor inspiratie in de beleidsaanbevelingen van Vluchtelingenwerk en Orbit vzw rond humanitaire visa en vragen de politiek deze serieus te nemen en te bespreken waarbij we ervan overtuigd zijn dat er partners zijn in het middenveld die willen meedenken, waaronder de verschillende geloofsgemeenschappen.

Orbit vzw “Iedereen aanboord”

Standpunten vluchtelingenwerk

Namens de projectgroep Over Hoop en Huizen

Tetty Rooze

tettyrooze(at)gmail.com,

 

arrow