Dromen. Passie. Hoop. De 20e verjaardag van de Kapel voor Europa in dienst van de Europese gemeenschap.

Droom

In het begin was er een droom. De droom van een Europa dat, volgens Robert Schuman, meer moest zijn dan een simpel economisch en technisch project, een project met een ziel.  Die droom vereiste een plaats van geestelijke vernieuwing voor de duizenden ambtenaren die dagelijks in de Europese instellingen in Brussel werken.

Het resultaat? Een kleine kapel, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 15e eeuw, gelegen tussen het Parlement en de Europese Commissie, werd gereconstrueerd tot een multiculturele en oecumenische ruimte voor gebed en viering, bezinning en dialoog. Welkom in de Kapel voor Europa!

Vanaf het begin heeft de kapel een oecumenisch profiel, gedragen en ondersteund door Europese ambtenaren, Jezuïeten, verschillende protestantse, orthodoxe en katholieke kerken en andere organisaties. Een waar wonder van “eenheid in verscheidenheid”.

 

Passie

Het programma van de kapel is divers, er is voor elk wat wils: van verschillende gebedsgroepen, spirituele workshops, retraites, tot diverse vieringen, vaak oecumenisch. De kapel is echter niet alleen een ruimte voor gebed. Zij biedt ook ruimte voor bezinning en dialoog rond relevante Europese aangelegenheden, ter bevordering van een christelijk perspectief op het Europees beleid door middel van conferenties, filmavonden, tentoonstellingen en andere evenementen die de Kapel organiseert of onthaalt.

Sinds het begin van de pandemie zijn vanwege de gezondheidsmaatregelen en het telewerk van de meeste EU-ambtenaren de activiteiten van de Kapel virtueel of zelfs hybride geworden. Een beperkt aantal mensen wordt in de Kapel ontvangen en tegelijk wordt er online uitgezonden via Zoom, FB Live of YouTube. Zo blijft de Kapel haar gelovigen geestelijk ondersteunen en laat zij zien dat het coronavirus niet in staat is de passie voor het leven en voor Europa te doven.

 

Hope

De kapel is van bij het begin oecumenisch, een plaats waar christenen van vele geloofsovertuigingen zich thuis kunnen voelen. De laatste jaren en vooral na de aanslagen in Brussel van 2016 is duidelijk geworden dat oecumene niet volstaat. In de Brusselse samenleving groeit de behoefte aan interreligieuze evenementen. Daarom heeft de Kapel samen met andere partners in Brussel het interreligieuze netwerk HOPE (Esperance) opgericht en is nu in alle activiteiten van de Kapel de interreligieuze dimensie richtinggevend.

Op 25 september 2021 viert de kapel haar 20-jarig bestaan ten dienste van de Europese gemeenschap. Voor de vrienden van de Kapel zijn er in de loop van enkele weken verschillende activiteiten gepland, waaronder een oecumenische dankviering voorgegaan door de leiders van de verschillende christelijke kerken in België. Om te danken voor de voorbije jaren, om vreugde te delen en om naar de toekomst te kijken.

 

Krystian Sowa SJ

Directeur van de Kapel voor Europa

arrow