Defensie werft experten levensbeschouwing aan

Binnen Defensie groepeert de Dienst Religieuze en Morele Bijstand (DRMB) 5 levensbeschouwingen, verdeeld over 5 verschillende, maar geïntegreerde diensten. Zodoende kan Defensie werknemers van quasi alle geloofsovertuigingen de gepaste morele steun bieden.

 

Vacature

In de schoot van de Dienst Religieuze en Morele Bijstand (DRMB) wordt je tewerkgesteld als expert in één van de binnen Defensie vertegenwoordigde levensbeschouwing (joods, rooms-katholiek, islamitisch, protestants, vrijzinnig humanistisch). Op vraag van het expertiseplatform levensbeschouwing werk je adviezen uit binnen het spiritueel-existentiële domein (dit zijn vragen betreffende religieuze en filosofische materies, moraal, ethiek en culturele identiteit) en dit ten voordele van de Defensiegemeenschap en met als doel een beter samenleven binnen een diverse samenleving. Je schrijft teksten, uitgaande van jouw levensbeschouwing, ten voordele van de verschillende publicaties van DRMB.

Je neemt deel aan de inhoudelijke organisatie van activiteiten die door DRMB als geheel of door één van de soevereine diensten van DRMB georganiseerd worden. Dit kunnen academische zittingen en studiedagen zijn, plechtigheden, etc.

 

Deadline : 30 november

Meer info : Defensie website.

arrow