De kritieke situatie in Rwanda: Covid-19 en de stortregens

Het eerste geval van Covid-19 werd bevestigd op 14 maart 2020. Sindsdien heeft de Rwandese regering preventieve maatregelen genomen om de verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken. Deze maatregelen omvatten het beperken van reizen, het vermijden van massabijeenkomsten met inbegrip van zondagsdiensten, fysieke vergaderingen, alle diensten en kantoren en het sluiten van alle scholen (kleuter-, basis-, middelbaar en universitair onderwijs). Deze maatregelen gaan dus tot de mededeling van de nieuwe orde. Tot eind vorige week (10 mei) is het aantal gemelde positieve gevallen in Rwanda hoog: 284 mensen zijn besmet met het virus, waarvan er 140 zijn hersteld. Pech, hier komen de zware regenbuien met aanzienlijke schade.

 

Regen veroorzaakt schade

Terwijl de COVID-19-crisis voortduurt, vernielen zware regens huizen en doden mensen. De regens treffen verschillende delen van het land, met name de bergachtige gebieden van de noordelijke, westelijke en zuidelijke provincies en de stad Kigali. Naast de afgelopen dagen hebben stortregens die op woensdagavond 6 mei 2020 vielen, enorme schade aangericht: wegen, bruggen en tientallen huizen zijn weggespoeld. Het Rwandese Ministerie van Ramp en Noodhulpbeheer zei in een verklaring:

“Om middernacht waren er 65 doden door de overstromingen geregistreerd. De regens beschadigden ook de infrastructuur, waaronder de wegen, en 91 huizen, vijf bruggen en verschillende boerderijen werden weggespoeld. »

Zoals op de foto’s te zien is, zijn de families die in deze huizen woonden hun materiële eigendom kwijtgeraakt en hebben ze hulp nodig. Buren helpen hen en de Kerk organiseert zich om in te grijpen.

Er zijn ook overstromingen en aardverschuivingen door de zware regens die al enkele weken op Rwanda vallen.

De zware regens spoelden het leven van de mensen weg zonder hun bezittingen te sparen. Het vernietigde hun huizen, planten, infrastructuur en gebedsplaatsen. Terwijl de kerk worstelde om arme gezinnen te helpen die getroffen waren door de Corona-crisis, worden gezinnen die getroffen waren door de zware regenval er nu aan toegevoegd. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda (EPR) zet haar missie voort om in te grijpen en iedereen op te roepen om een hart vol liefde voor het volk van God te hebben, zodat zij ook kan ingrijpen ten gunste van de behoeftigen. De bevolking is getroffen en de EPR en zijn gelovigen zijn niet gespaard gebleven. De scholen van de PRT werden vernietigd. Het zal moeilijk zijn om de studenten tegemoet te komen. De EPR, een bevoorrechte partner van de VPKB, heeft de steun nodig van onze Belgische gemeenten door middel van gebed en financiële tussenkomst om de gelovigen en anderen in nood te helpen. De Coördinatie Kerk en de Wereld doet een beroep op u om onze broeders en zusters in Rwanda te helpen die twee keer zijn getroffen door Covid 19 en door deze destructieve krachten van de natuur.

Uw giften kunnen worden overgemaakt op de VPKB-rekening: BE29 0680 7158 0064 met de mededeling “Overstromingen Rwanda”.

 

Bij voorbaat dank voor uw hulp,

 

Eric JEHIN & Arjan KNOP

Coördinatoren Kerk & Wereld

 

Een brug tussen de districten Gakenke en Nyabihu

 

arrow