Coronavirus in de ziekenhuizen : gebedsmobilisatie

Op zondag 22 november nodigden de aalmoezeniers van de ziekenhuizen en rusthuizen de kerkgemeenten van Antwerpen uit om een gebedsketting te starten voor mensen die getroffen zijn door het coronavirus.

Wilt u de komende weken op hun verzoek deze tekst in uw kerkgemeenten opzeggen en bidden? Het is voldoende om een moment, een paar minuten, te besteden, wanneer het u het beste uitkomt, om te laten zien dat we meeleven met de zieken en hun verzorgers, dat we solidair zijn. Wij denken aan alle getroffenen en overledenen en dragen hen in onze gebeden.

Uit dit gebed kunnen ook wij kracht en inspiratie putten.

Hieronder vindt u de oproep van de aalmoezeniers tot het gebed alsook de tekst van het gebed zelf.


Moest u daarnaast mensen kennen die geïnteresseerd zouden kunnen zijn zoals vrienden of leden van oecumenische groepen, aarzel dan niet om dit gebed te delen.

Beste mensen, broeders en zusters,

Vanwege de vreselijke situatie met de Covid-epidemie in de ziekenhuizen doen we een oproep aan u allen!
Laat ons bidden tot de Heer om het Covid-virus uit te bannen!
Natuurlijk bidt ieder van u op zijn/haar eigen manier, en dat is goed.
Toch willen we u allen mobiliseren om onze krachten te bundelen en met één wil te smeken tot onze Vader, dat Hij ons in gebed verzameld ziet.

We kunnen hieraan meedoen, ieder op zijn/haar eigen plaats en toch met elkaar verbonden in onze harten en gebeden.
Laten we vanuit de diepte bidden om Gods genade:

  • voor de vele Covid patiënten, dat hun ziekte niet ernstiger wordt en dat ze mogen genezen.
  • voor de stervenden, dat ze zich mogen verzoenen en niet in angst, maar in vrede van ons heengaan.
  • voor de mensen die op een trieste wijze afscheid hebben moeten nemen van hun dierbaren, dat ze troost vinden door de heilige Geest.
  • voor heel het overbelaste ziekenhuispersoneel, artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, specialisten, poetshulp en andere bedienden, ook in de rusthuizen en woon-zorgcentra,  dat de Heer hun kracht vermenigvuldigt, hen beschermt en zegent.
  • voor alle eenzame mensen, dat zij zorgzame mensen om zich heen en genezing vinden

We schreeuwen om Gods ontferming voor de wereld – over de grenzen van onze kerken en over de grenzen van ons land heen – dat Hij ons kracht geeft om wereldwijd het corona-virus tot stilstand te brengen.!

“Uit de diepte roep ik tot u, Heer,
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister naar mijn oproep om genade.”
(Psalm 130, vers 1-2)

Bid u met ons mee?
U kiest zelf het uur dat voor u het meest geschikt is.
U kunt zich ook samen met anderen bij deze gebedsactie aansluiten.
De Heer hoort ons.
Laat ons ook dank geven aan Hem voor allen die al genezen zijn en voor alle vreugdevolle ervaringen die mensen hebben opgedaan.
En vooral voor Christus, die in alle omstandigheden onze Redder is!
Bedankt!

Ria Van Belzen ziekenhuispastor in het UZA

Ds. Tünde Boelens ziekenhusipastor in ZNA en rusthuispastor in Zorgbedrijf Antwerpen

arrow