Annuleren van Kerkdiensten in Vlaanderen

Gisteren, 13 maart 2020 ‘s avonds, kondigde Premier Wilmès de uitzonderlijke maatregelen aan die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan of in elk geval te vertragen. Al werden kerkdiensten daarbij niet genoemd, de geest van deze maatregelen is om bijeenkomsten zoveel mogelijk te beperken en besmettingen te voorkomen.

Vanmorgen besloot de Vlaamse Regering om de vieringen te verbieden, dit nadat meerdere VPKB-kerken en burgerlijke lokale overheden eerder al besloten hadden tot opschorting van de viering van de zondagse kerkdiensten.

Onze kerken verwelkomen allerlei mensen, ook personen uit groepen voor wie het coronavirus een verhoogd risico vormt. Allemaal zijn we bezorgd om te doen wat in onze macht ligt om hen te beschermen: het gaat om een daad van liefde. Dit is de reden waarom, ook in gewesten waar er (nog) geen formeel verbod is, wij met grote aandrang verzoeken om de zondagsdiensten te annuleren.

Alle andere maatregelen om de uitbreiding van covid-19 te beperken, blijven van toepassing.

Samen blijven we eensgezind en kalm, de beste manier om als burgers en christenen onze verantwoordelijkheid op te nemen ten dienste van de samenleving.

Het is ook van belang troost te brengen door geestelijk leven. Nieuwe technologieën bieden een geweldige kans. Op onze website en op onze Facebook-pagina’s zullen we gebeden en teksten plaatsen om het geestelijk leven te voeden.

We nodigen u nogmaals uit om op de hoogte te blijven. Aarzel niet om de officiële pagina van de FOD Volksgezondheid te bezoeken: https://www.info-coronavirus.be/. Het is een betrouwbare en officiële informatiebron.

Ten slotte willen we iedereen bedanken voor de aandacht die u in deze uitzonderlijke omstandigheden aan onze berichten besteedt en voor de betoonde solidariteit die u sinds het begin van de pandemie heeft getoond.

 

Met vriendelijke groeten en beste wensen voor een goede gezondheid.

arrow