Studiedag Pioneren – I

6 oktober 2018 van 09:30 – 14:00
Protestantse Kerk Brussel
Studiedag pionieren

De afgelopen jaren hebben meerdere VPKB-gemeenten gezocht naar nieuwe wegen om het Evangelie in de samenleving present te stellen, alle op uiteenlopende wijze, uitgaande van de eigen plaatselijke situatie. Een enkele maal werd het roer radicaal omgegooid en werd er een pionier aangesteld. Zoals ook op de Synodevergadering van november vorig jaar bleek, roept dit meerdere en soms ook diepgrijpende vragen op, zowel over verwachtingspatronen als over de inbedding in onze kerkstructuur.

Het is goed en zelfs noodzakelijk om daarover gezamenlijk als landelijke kerk met elkaar van gedachten te wisselen. Wel moeten daarbij twee soorten vragen uit elkaar gehouden worden. Daarom worden er twee nationale studiedagen over pionieren georganiseerd.

Op de eerste dag wordt het thema bepaald door de hoofdvraag wat wij als VPKB van een pionier en een pioniersplaats verwachten. De tweede studiedag ( 9 februari 2019) gaat meer over de vraag hoe we deze vorm van kerkzijn structuur geven en welk kader wij nodig hebben om dit binnen de Belgische context te laten slagen. Deze dagen richten zich tot predikanten, proponenten, pioniers, districtsbesturen, kerkenraadsleden en staan open voor iedereen die belangstelling heeft en mee wil denken.

Met het oog op de eerste studiedag is een brochure met artikelen van uiteenlopende aard verschenen. Mensen die zich nauw betrokken weten bij het thema en de vragen daarrond en daarover informeel al eens met elkaar rond de tafel hebben gezeten, stonden garant voor de inhoud.

arrow