Ik ben van ’t licht

Van wijlen collega predikant Buskes wordt het verhaal verteld dat hij in zijn Amsterdamse tijd met een list overal binnenkwam. Na een hardnekkig aanbellen verscheen eens een ruige kop driehoog…

Lees verder

Luther en de preek

‘Wem das predig ampt auffgelegt wirt, dem wirt das hohist ampt auffgelegt ynn der Christenheyt’. Valt er van Luthers kijk op de preek, de prediker en de hoorders voor ons…

Lees verder

Protest in de kathedraal

De herdenking van vijfhonderd jaar protestantisme in de kathedraal van Brussel op zaterdag 28 oktober 2017 heeft onverwachte belangstelling gekregen. De heilige Gudula, patrones van deze kerk, zal het met…

Lees verder

Luther en Calvijn

Hoe dacht Calvijn over Luther en hoe dacht Luther over Calvijn? en wat voor geestelijke lessen kunnen wij hieruit trekken? Uit een brief aan H. Bullinger (1504-1575) die J. Calvijn…

Lees verder
arrow