Erasmus en de zotheid

Het is een klassieker: De lofrede der zotheid. Erasmus werd er in één klap wereldberoemd mee, als hij dat al niet was. Hij schreef het in 1509, dus een paar…

Lees verder

Zotheid en overvloed

Aan de vooravond van het grote feest der zotheid schrijf ik u vanuit het warme Brazilië. Het carnaval zal binnenkort in al zijn geuren en kleuren losbarsten. Het levert bovendien…

Lees verder

Hemel en hel

Voor sommige mensen is het leven een hel, maar voor anderen de hemel op aarde. Vanwaar toch dit schrijnende contrast? Ongetwijfeld spelen externe factoren daarbij een groter rol. Geboren worden…

Lees verder

Ik ben van ’t licht

Van wijlen collega predikant Buskes wordt het verhaal verteld dat hij in zijn Amsterdamse tijd met een list overal binnenkwam. Na een hardnekkig aanbellen verscheen eens een ruige kop driehoog…

Lees verder

Luther en de preek

‘Wem das predig ampt auffgelegt wirt, dem wirt das hohist ampt auffgelegt ynn der Christenheyt’. Valt er van Luthers kijk op de preek, de prediker en de hoorders voor ons…

Lees verder

Protest in de kathedraal

De herdenking van vijfhonderd jaar protestantisme in de kathedraal van Brussel op zaterdag 28 oktober 2017 heeft onverwachte belangstelling gekregen. De heilige Gudula, patrones van deze kerk, zal het met…

Lees verder
arrow