Scheppingszondag 2017

De komende tijd breekt de ‘scheppingsperiode’ aan, met daarin begrepen de ‘scheppingszondag’ op 3 september. Het is een tijd van bezinning over het menselijk gebruik van de aarde, dat voor grote problemen zorgt. Vanaf begin augustus hebben we met zijn allen alle grondstoffen opgesoupeerd als de aarde in een jaar kan opbrengen.
Deze bezinningsperiode is oorspronkelijk afkomstig uit de Oosters Orthodoxe kerk en later door Rooms Katholieke kerk overgenomen. Vorig jaar vond hij voor het eerst ingang in onze kerk. De werkgroep Kerk in de Samenleving stelt veel materiaal ter beschikking.

Al eerder kreeg u hierover informatie naar aanleiding van het klimaatplan.

Een aanbod voor liturgie – bezinning en gesprek is aan alle gemeenten toegestuurd en vindt u hier in pdf.

In de nieuwsbrief rond vorming vindt u eveneens ideeën om niet in zak en as te zitten maar creatief en ontspannend aan de slag te gaan. U zal het zien, nadenken over het klimaat gaat niet enkel over minder maar het geeft u ook veel.

arrow