Aan tafel met het klimaat

Net als vorig jaar zult u binnenkort van de werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) een mooie brochure toegestuurd krijgen met liturgisch en bezinningsmateriaal voor Scheppingszondag. Ook dit jaar wordt…

Lees meer

Handreiking liturgie

De protestantse liturgische praktijk is veelkleurig en divers. Er zijn allerlei liturgische experimenten – niet alleen op pioniersplekken en in kleiner wordende gemeenten. Dit maakte ook in Nederland de vraag…

Lees meer

Gesprekspapier over de VPKB structuur

De Verenigde Protestantse Kerk in België is een kerk met heel veel diversiteit. Deze diversiteit kenmerkt onze gemeenschap. Het is een een historische gegroeide diversiteit zoals de naam ‘verenigde’ wil…

Lees meer

Schoolbezoeken

In veel  kerkgemeenten komen scholen op bezoek. Deze scholen komen vaak in het kader van de interlevensbeschouwelijke competenties. Het vormingswerk heeft via klascement (platform voor leerkrachten en leermiddelen netwerk) de…

Lees meer
arrow