Schoolbezoeken

In veel  kerkgemeenten komen scholen op bezoek. Deze scholen komen vaak in het kader van de interlevensbeschouwelijke competenties. Het vormingswerk heeft via klascement (platform voor leerkrachten en leermiddelen netwerk) de…

Lees meer

Scheppingszondag 2017

De komende tijd breekt de ‘scheppingsperiode’ aan, met daarin begrepen de ‘scheppingszondag’ op 3 september. Het is een tijd van bezinning over het menselijk gebruik van de aarde, dat voor…

Lees meer

Luther Radicaal

De Reformatie is al lang geen beweging meer, ze is zelf traditie geworden. De ideeën van Luther tegen het opkomend handelskapitalisme en over de kerkelijke ontvoogding en gewetensvrijheid zijn intussen…

Lees meer

Gedetineerden wat geloven ze?

GEDETINEERDEN IN VLAANDEREN Wat geloven ze? Een spiegel voor de Oecumene.  Regelmatig krijg ik als gevangenisaalmoezenier de vraag: ‘wat geloven die gedetineerden van jou nu eigenlijk?’ Vaak wordt het antwoord…

Lees meer
arrow